X
تبلیغات
رایتل
شنبه 7 آبان‌ماه سال 1390

فرهنگنامه تخصصی فناوری اطلاعات-4

Schedule

برنامه زمانی

نمایش فعالیت ها براساس اطلاعات زمانی آن ها ؛ شامل زمان شروع، مدت فعالیت ها و ارتباط بین آن ها.


SDLC(Software Development Life Cycle)

چرخه عمر توسعه نرم افزار

فرآیند توسعه سیستم های اطلاعاتی که شامل تجزیه و تحلیل، طراحی، ساخت، آزمایش ، اجرا و نگهداری آن می باشد.


SEI(Software Engineering Institute)

انجمن مهندسی نرم افزار

یک مرکز تحقیق و توسعه که با سرمایه وزارت دفاع آمریکا حمایت می شود. هدف اصلی SEI کمک به دیگران برای بهبود توانایی های آن ها درمهندسی نرم افزار است.


Sequential Development

توسعه متوالی

روش سنتی یا آبشاری برای توسعه سیستم ها- یک رویکرد خطی به توسعه نرم افزار که درآن هر مرحله از فرآیند بایستی در یک نظم متوالی صریح کامل گردد. مرحله بعدی نمی تواند تا زمانی که مرحله قبلی تکمیل شده باشد، کامل گردد. آن را با توسعه تکراری مقایسه کنید.


چهارشنبه 4 آبان‌ماه سال 1390

فرهنگنامه تخصصی فناوری اطلاعات-3

Project Lifecycle

چرخه عمر پروژه

توالی مراحلی تعریف شده که پروژه از طریق آن ها پیشرفت می کند.


Project Manager

مدیریت پروژه

مدیرپروژه در مقابل حامی پروژه مسئول است و موظف به مدیریت مجموعه وظایفی است که منافع لازم و اهداف اظهار ظده را محقق خواهند کرد.


Project Plan

برنامه پروژه

مدرکی که بخش تعریف پروژه را در طرح توجیهی پشتیبانی می کند و درآن طرح ها، منابع و هزینه های پروژه به صورت جز به جز تعریف می گردند.

دوشنبه 25 مهر‌ماه سال 1390

فرهنگنامه تخصصی فناوری اطلاعات-2

MITP(Managing Implementation of the Total Project)

مدیریت اجرای کل پروژه

یک روش اختصاصی مدیریت کل پروژه که در IBM توسعه یافته است.

 

MOSCOW

روش معروفی که برای اولویت بندی خواسته ها بر طبق نیازهای پروژه، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

MTBF

متوسط زمان بین دو خرابی

شاخصی که برای اندازه گیری انعطاف پذیری سخت افزار رایانه مورد استفاده قرار می گیرد

 

OGC(Office of Government)

اداره بازرگانی دولتی

نمایندگی دولت بریتانیا که به منظور استفاده کارآمد و موثرازIT برای تحقق  اهداف شغلی، به دیگر نهادها، نمایندگی ها و سازمان های دولتی کمک و راهنمایی می  دهد.

یکشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1390

فرهنگنامه تخصصی فناوری اطلاعات-1

Acceptance testing

آزمایش پذیرش

آزمایشی که توسط یک گروه مستقل برای اطمینان از این که سیستم توسعه یافته، خواسته هایی را که در ابتدا مشخص شده برآورده می سازد یا خیر، انجام می گیرد. آزمایش پذیرش(سیستم توسط) کاربر، نوعی آزمایش پذیرش است که در آن سیستم توسط افرادی که از آن استفاده می کنند، آزمایش می شود.


ARID(Assumtions,Risks,Issues,Depenecies)

فرضیات، ریسک ها، پیامدها، وابستگی ها

کلمه ای اختصاری که برای شناسایی برخی از مفاهیم مهم برنامه ریزی پرو‍‍ژه مورد استفاده قرار می گیرد.


Baseline

خط مبنا

شناسایی و مدیریت مجموعه ای از اجزا در یک حالت شناخته شده . در پروژه، نشاندهنده نحوه انجام پرو‍ژه طبق برنامه ریزی انجام شده می باشد.

پنج‌شنبه 2 آبان‌ماه سال 1387

فرهنگ اصطلاحات فناوری اطلاعات فرمان و کنترل

فرهنگ اصطلاحات فناوری اطلاعات فرمان و کنترل (C2 (Command & Control :بهره گیری از اختیارات و دستورها توسط فرمانده ارشد، در جهت هدایت نیروهای تعیین شده و تحت امر وی، به منظور انجام ماموریت ابلاغ شده. فعالیت های فرمان و کنترل با ایجاد هماهنگی بین کارکنان، تجهیزات، ارتباطات، تاسیسات و فرآیندها توسط فرماندهی که مسئولیت طرح ریزی، رهبری، هماهنگی و کنترل نیروها و عملیات ها را به عهده دارد، انجام می پذیرد.
مبحث C4I:
فرمان و کنترل (C2 (Command & Control
بهره گیری از اختیارات و دستورها توسط فرمانده ارشد، در جهت هدایت نیروهای تعیین شده و تحت امر وی، به منظور انجام ماموریت ابلاغ شده. فعالیت های فرمان و کنترل با ایجاد هماهنگی بین کارکنان، تجهیزات، ارتباطات، تاسیسات و فرآیندها توسط فرماندهی که مسئولیت طرح ریزی، رهبری، هماهنگی و کنترل نیروها و عملیات ها را به عهده دارد، انجام می پذیرد.