X
تبلیغات
رایتل
شنبه 29 تیر‌ماه سال 1387

حلالم کنید

امشب جسم خود را در دیار ارواح گم کردم امشب در ماسه های عزلت خویش فرو رفتم و کبوترهای نیازم را بر بام های آسمانی به پرواز در آوردم امشب در دشت شعله ها هستم امشب در مسا فرخانه خاطرات در رفیع ترین قله تنهایی به سر می برم امشب روحم در شیون آه ها هوس پرواز دارد آشوب در قبایل احساساتم افتاده و اشک معصومیت عزیزی را بر گونه هایم احساس می کنم امشب هم به تو می اندیشم به خانه ات که جاذبه جاودنه اش مرا از دنیای صورت به دنیای معنا کشاند شرم ذره بودن را از من گرفت و خاصیت خورشیدی به من داد
سالها در غربت خود نشسته بودم سالها روحم را بر چوب لباسی بیهودگی آویخته بودم سالها هیچکس به اندازه من میوه های پلا سیده منیت را با ولع نمی خورد سالها از یک بدبختی بزرگ که حتی نامش را هم نمی دانستم رنج می بردم تا اینکه ناگهان همه چیز دگرگون شد تشنه گشتم و در کویر درون دنبال آبی مسافری گشتم که کوله بار آذوقه اش حاجت بود و رفیق سفرش عشق تو مسا فری گشتم که می خواستم لباسهای روحم را از گرد و غبار تمدن پاک کنم می خواستم اشکم را در دفتر اعتقاداتم بنویسم می خواستم اکسیر طهارت را در وجودم بیدار کنم می خواستم گذرنامه حقیقت رابه دست بیاورم می خواستم چمدان سوغات سفرم را پر از حلاوت نیایش کنم .....
ای مالک فرشتگان روزگار زمینی ما آشفته بی هویتی گشته و خزان در با غچه های مدنیت ما بیداد می کندخورجین نیایش ما سوراخ گشته خروس اذان ما تا لنگ ظهر می خوابد کلاس تقوا تعطیل شده و تنها اندیشه های مه گرفته در سلول محقر خود ادعای رو شنفکری دارد با کفش مهابت از روی قالیچه اندیشه خود می گذریم و میوه گندیده تکنولوژی را به یکدیگر تعارف می کنیم .......
بار الها !لشکر دعای احتیاط دعاها یمان از استتار کلام بیرون آر و غنچه های باغ اندیشه مان را شکوفا ساز
بگذار نیروهای نیایش ما از میدان اجابت بگذرند
پروردگارا!درهر سینه ای شعله ای از اشتیاق را برانگیزان و دیدگانی عطا کن تا افق تجلی را بهتر ببینید.

من آمدم تا هم خبری بدهم و هم خداحافظی بکنم از تمام کسانی که در این مدت با آن ها در این دنیای مجازی آشنا شدم و به من اظهار محبت کردند و من را دلگرم می کردند تا کارم را ادامه دهم.

اگر خدا بخواهد دارم به سفر حج مشرف می شوم .... یک سفر تمام دانشجویی. نمی دانید که چه احساسی دارم.

من همین جا از تمامی کسانی که در این را هبا هم آشنا شدیم حلالیت می طلبم و امیدوارم که این بنده سراژا تقصیر را ببخشند و یک خواهش دارم که برایم دعا کنید........

4215822258_400

دوشنبه 3 تیر‌ماه سال 1387

نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان

یکی از آخرین فناوریهای اطلاعاتی در زمینه تحول سازمانها، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP=ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) است. هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه کنند. در این مقاله به بررسی سیستم نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان می پردازیم. در مورد سیر تکاملی ERP توضیح مختصری می دهیم، در ادامه کارکردها و روشهای اجرا، مزایای پیاده سازی ، تعامل و سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با تجارت الکترونیک و جایگاه آن در لایه های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی مطالبی ذکر می‌شود و سپس به بررسی توسعه برنامه ریزی منابع سازمان و نقش IT در توسعه ERP و شکل گیری ERP توسعه یافته (ERPII) می پردازیم. در خاتمه نیز به دلایل شکست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان و موانع اصلی موجود درپیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان اشاره می شود.