X
تبلیغات
رایتل
شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1388

IT درکشور بدون آینده نگرى رشد نمى کند

نویسنده : مینو مومنی

براى سال‌ها تکنولوژى از قواعد و قوانین یکسانى تبعیت نمى کرد، بسیارى از شرکت‌ها استانداردهاى خاص خود را داشتند و محصولات آنها با محصولات دیگر شرکت‌ها به هیچ وجه قابل تطبیق نبود . اما استانداردها باعث نزدیک شدن محصولات و تعامل آنها با یکدیگر شده‌اند . صنعت فناروى اطلاعات از ابتداى آغاز به کار خود با موضوع استانداردها سرو کار داشته است بدون یک استاندارد ارتباطى به نام TCP/IP ارتباط کامپیوترهاى مختلف با شبکه اینترنت و اتصال آنها به هم مقدور نبود اما در ابتدا کار بسیارى از شرکت‌ها علاقه داشتند تا محصول آنها و قواعدى که با ساخته آن محصول بود به عنوان استاندارد تلقى شود.

شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1388

سازمانهای آینده یا آینده سازمانها

نویسنده : احمد عدالت

عصر اطلاعات که در پیش رویمان قرار دارد همچون بادهائی هستند که در حال وزیدن می باشند. برخی در برابر آن دیوار می سازند و برخی با آن همسو و هم جهت می شوند. آنها که در برابر این عصر دیواری می سازند بدین خاطر است که می خواهند خود را در برابر آن باد و طوفان در امان بدارند، اما بهتر است که در این عصر ما بجای دیوار ساختن بیائیم بادبانها را برافراشته و آسیابانهای بادی بسازیم. عصر اطلاعات چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال گذر است. و رقابت در راه رسیدن به این هدف بقدری شدید است که بیش از حد تصور ما می باشد. در این باره با یک داستان مسئله را بیشتر توضیح می دهم. می گویند دو مدیر IT یک روز با هم به شکار رفته بودند که ناگهان از دور یک ببری به آنها حمله ور شد و آنها را غافلگیر کرد. آنها پا به فرار گذاشتند. ناگهان یکی از آنها بر روی زمین نشست و شروع به گشتن در کوله پشتی خود کرد.