X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1387

دموکراسی دیجیتال

دکترهادی خانیکی
۱ـ پیدایش جامعه شبکه ای
انقلابی که در فناوری اطلاعات از دهه ۱۹۷۰ در آمریکا پا گرفت، انگاره تازه ای را به دنبال داشت که به سرعت بر همه عرصه های نظری سایه انداخت. ایجاد نخستین شبکه های اطلاع رسانی در کالیفرنیا سرانجام به تکوین جامعه شبکه ای در جهان انجامیده است که از خصوصیات مهم آن فعال شدن جنبش هایی بوده است که هویت های حذف شده یا به حاشیه رانده شده ای را می جویند، در این فرآیند کالاهای فرهنگی به جای کالاهای مادی اهمیت یافته اند و دفاع از منزلت انسانی و کنش فرهنگی در برابر منطق دیوان سالاری و بازار حتی تا حدودی به جای مبارزه  های طبقاتی نشسته است. به این ترتیب، انقلابی به مراتب موثرتر از انقلاب صنعتی قرن هجده شکل گرفته و بر اقتصاد، جامعه و فرهنگ عمیقاً تاثیر نهاده است. «ویژگی بارز انقلاب تکنولوژیک کنونی، نه محوریت دانش و اطلاعات بلکه کاربرد این دانش و اطلاعات و انتقال آنها در یک چرخه بازخورد فزاینده میان نوآوری و کاربردهای نوآوری است.»

چهارشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1387

Artificial intelligence

Artificial vision gets sharper all the time. Artificial walking has made great robot strides. But artificial intelligence is brain-dead. Why? Because while researchers have built awesome technology, they've failed to grapple with philosophy.

Early computer scientists like Alan Turing and John von Neumann attempted to spin logic circuitry into thinking machines. So they designed their creations to excel at tasks they thought embodied the heights of human intellect: calculating sums, analyzing geometry, and playing chess. In 1958, a computer beat a human chess player — albeit an inexperienced one — for the first time. Buoyed by this success, researchers embarked on a long attempt to invent a machine that could (a) talk just like Turing, (b) walk around in a robot body looking at stuff, picking it up, and using it neatly, (c) read newspapers and maybe correct the editors, and (d) program its own successors.

The notion of intelligent machines inspired a blizzard of books and movies, but practical returns were meager. Over the years, computers failed one commonsense task after another: manipulating unfamiliar objects, understanding natural language, distinguishing a dog from a cat. Despite steady advances in hardware, no machine could think as far as to laugh at a pratfall or make a bad pun.

In pursuing human-style intelligence, the geeks blundered into the deepest, densest, darkest thickets of metaphysics: consciousness, cognition, perception, self-awareness, and how "we" manage to "know" what we know. It turns out that activities like playing chess — things that require sorting and searching — are relatively easy to program, whereas tasks that require some understanding of the world at large, like doing the laundry, are unbearably complex. The metaphysical issues around AI are at a standstill, mainly because metaphysics is old and canny and doesn't move forward in the linear manner of technology. Researchers, their grand illusions and ambitions dashed, fell into a long "AI winter" of shrunken budgets and general indifference.

Nowadays, Google "knows" pretty much anything you ask it. But its insanely fast and powerful work is modestly described as data-mining, not thinking. That vast, globe-spanning, superpowerful, ultrawealthy Web spider has yet to awaken and declare, "I am Google."

But if it starts writing philosophy, all bets are off.

چهارشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1387

هوش مصنوعی

زیر بنای هوش مصنوعی:
در این فصل و فصل بعدی‌‌، تاریخچه مختصری از AI را ذکر می‌کنیم. اگر چه AI زمینه تازه‌ای است ، اما بسیاری از ایده‌ها، نقطه نظرات و تکنیکها را از قوانین دیگر به ارث برده است. پس از گذشت 2000 سال از پیدایش فلسفه، تئوریهای بسیاری در رابطه با استدلال و یادگیری بوجود آمده‌اند؛ با این تصور که ذهن توسط عملیات یک سیستم فیزیکی جانشین می‌شود . پس از گذشت 400 سال از علم ریاضی، ما تئوریهایی رسمی در مورد منطق، احتمال، تصمیم‌گیری و محاسبه‌پذیری داریم. از طریق علم روانشناسی ابزاری داریم که می‌توانیم در مورد ذهن انسان تحقیق کنیم و یک زبان علمی داریم که قادر است تئوریهای نتیجه شده را بیان کند. از زبان‌شناسی، تئوریهایی در رابطه با ساختار و مفهوم زبان داریم. بالاخره، از علم کامپیوتر، ابزارهایی داریم که با آن می‌توانیم AI را به واقعیت تبدیل کنیم.
مشابه با هر تاریخی، AI نیز مجبور شده است تا بر روی تعداد محدودی از افراد و حوادث تمرکز کرده و از بقیه که شاید مهم هم بوده باشند، غافل بماند. می‌خواهیم با مرتب کردن حوادث داستان چگونگی پیدایش قسمتهای مختلف AI مدرن را بازگو کنیم. مطمئناً خواستار آن نیستیم که عقیده جدیدی را مطرح کنیم، اگر چه روشی که بر پایه آن مولفه‌ها تماماً در کنار هم کار خواهند کرد به سوی ماحصل نهایی خود یعنی AI مطرح می‌گردند.

دوشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1387

خبرنگاری شبکه ای

تاثیر اینترنت بر خبرنگاری از دو جنبه، قابل مطالعه است: استفاده از کامپیوتر و اینترنت در خبرنگاری ، موجب نفوذ اینترنت به اتاقهای خبر و کامپیوترهای خبرنگاران شده است و حرفه جدیدی از خبرنگاری را به نام خبرنگاری شبکه ای ، بنیان نهاده است .استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری در رسانه های سنتی، به معنی دسترسی خبرنگاران به آرشیوهای قابل جستجو و پایگاه داده ها و منابع خبری موجود در اینترنت است. این نحوه گزارش هنوز در بسیاری از کشورها در مرحله طفولیت قرار دارد .تعداد زیادی از محققان، اثرات استفاده از کامپیوتر را بر حرفه خبرنگاری و خبرنگاران ، مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که با وجود منافع بارز اینترنت اطلاعات بیشتر، منابع بیشتر و قابلیت کنترل بیشتر، بسیاری از خبرنگاران و سردبیران ، مایل نیستند گزارشاتشان به صورت مطلق به اینترنت وابسته باشد .تحقیقاتی که در انگلستان در مرکز بی .بی .سی به انجام رسیده است ، نشان می دهد که استفاده از فناوریهای جدید در حرفه خبرنگاری ، اتاقهای خبر را با آشفتگی مواجه می کند .