X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1385

عوامل اساسی برای انتقال به تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی توان خوبی برای ایجاد یک اقتصاد بهتر و قابل قبول دارد. دنیای تجارت الکترونیک را می توان دنیای سایبر هم نامید. چرا که بسیاری ازجنبه ها و فعالیت های آن در شرایط مجازی و غیر فیزیکی رخ می دهد. در عرصه ی تجارت الکترونیکی فرصت های جدید فراوانی پیش روی مجریان و بازیگران باز می شود و حتی قابلیت ایجاد فرصت های جدید نیز وجود دارد. فناوری های تجارت الکترونیکی راه های جدید فراوانی را به طور یکسان پیش روی سازمان ها و فعالیت های اقتصادی حتی فردی باز می کنند. با این فناوری ها فعالیت ها در وضعیت جدید اجرا می شوند و مدل های جدید تجاری که تا کنون ناممکن بود ، پدیدار می گردند. با وجود این هنوز موانع زیادی پیش روست تا به این فرصت ها دست یافت و از آ نها استفاده ی کامل شود. به عنوان نمونه، دولت ها و مردم بایستی به نکات محرمانه و حقوقی خود توجه بیشتری داشته باشند. موفقیت در عرصه ی تجارت الکترونیک نه تنها به هوش بلکه به سرعت در یادگیری و درک و احساس درست و به موقع هم نیاز دارد. بایستی توجه داشت که در این جا اطلاعات بایستی در سازمانها و برخی موارد در خارج سازمان به اشتراک گذاشته شود تا هر کس بتواند برای رفع نیاز کاری که به عهده دارد به آن دسترسی داشته باشد. شرکت ها بایستی سرمایه گذاری لازم جهت تشویق فرهنگ انتشار دانش و اطلاعات را در سازمان های خود بیشتر کنند. چنین فرهنگی تغییرات داخلی یا تغییرات ناشی از بیرون سازمان را راحت تر قبول و آن را جذب می کند. شرکت های فعال در عرصه ی تجارت الکترونیکی بایستی خواهان فراگیری  آموزش از رقبای خود باشند. چرا که بسیاری از نکات را می توان از رقبا فرا گرفت . حتی با ترکیب مشخصات و خواص کالا یا خدمات خود با مشخصات و خواص کالا یا خدمات دیگران به محصولات و خدمات جدید و با ارزش تری می توان رسید و به مشتری ارائه نمود.

کشورها ی پیشرفته در تلاش برای استقبال از تجارت الکترونیکی، مطالب و راه کارهای باارزشی را به سازمان ها و دست اندرکاران سیاست گذاری و اقتصادی خود ارائه می کنند. از این تلاش ها می توان به سه عامل اساسی برای موفقیت در تجارت الکترونیک پی برد:

-              دیدگاه متفاوت با آن چه تا کنون بوده

-              آموزش مستمر و فراگیر در خصوص تجارت الکترونیکی

-              یک زیر ساخت برای اشتراک و همکاری ها .

 

 

دیدگاه متفاوت با آن چه که تاکنون بوده است

این دیدگاه براساس نیاز محیطی دنبال می شود. شرایط محیطی در مبحث اقتصاد خرد و کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانچه مردم استطاعت خرید دستگاه رایانه را نداشته باشند، تصویر استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال فروش و توزیع اصلی کالا و خدمات بیهوده است. از سوی دیگر سازگاری و یکپارچه کردن اینترنت در محیط های دیگر امری حیاتی ومهم است. تا زمانی که صادر کننده های چینی نتوانند از اینترنت در داخل کشورشان به عنوان کانال فروش استفاده نمایند، بهترین راه استفاده ازاین شبکه ی جهانی برای فروش کالاهای چینی در کشورهای غربی است. تا زمانی که بانک ها در سردرگمی استفاده از از آخرین دستاورد های اینترنت متوقف باشند، شرکت های بیمه بر مبنای نیازهای رفتاری در شرایط تجارت الکترونیکی نمی توانند موفق باشند که در این صورت گام های خود را با سختی بر می دارند. از سوی دیگر شرکت های تجاری، صنعتی و خدماتی نیز قادر به استفاده از تسهیلات پرداخت های الکترونیکی و سریع نیستند و مجبورند فرآیند فروش و معاملات خود را با شرایط سنتی و فیزیکی رایج گره بزنند که این خود عدم دست یابی به تمامی فرصت های بالقوه در عرصه ی تجارت الکترونیکی خواهد بود.

اما آنچه از این سرفصل می توان آموخت این است که در دیدگاه درست و مطابق با شرایط – لیکن متفاوت با دیدگاهی که تا کنون در شرایط فیزیکی استفاده می شد- باید حاکم باشد تا بتوان از ابزار و بستر اقتصاد نوین استفاده ی کافی را برد.

در برخی کشورها بسیاری از بسترها و فناوری های IT در شرایط ملی آماده نشده و یا هنوز به بهره برداری اقتصادی نرسیده است. پیشرفت فناوری و سرمایه گذاری برای انتقال به تجارت الکترونیک در برخی از سازمان ها جنبه ی راه گشا وملی برای دیگر سازمانها ی اقتصادی دارد، برای مثال بانک ها و مخابرات که مهم ترین نقش در ایجاد تسهیلات ملی برای رونق اقتصاد نوین را بر عهده دارند، دارای نقش ملی هستند. از دیگر کمبودها ی مهم در این عرصه می توان به پروتکل های امنیت گردش اطلاعات در سطح ملی، به منظور کاربردهای حرفه ای و قابل قبول اشاره نمود. همچنین شبکه های ایمن ارسال اطلاعات به نام Electronic Data Exchange(EDI)  به اضافه تعریف و رواج رسمی هویت های دیجیتالی به نام Certificate Authority(CA) از گره های باز نشده و ظاهرا بدون تکلیف برای توسعه ی تجارت الکترونیک در برخی از کشورهای جهان است.

با این حال اتخاذ یک دیدگاه متفاوت برای انتقال به تجارت الکترونیک ، حتی با این کمبودها راه را برای رواج و و توسعه ی اقتصاد نوین در کشورها باز می کند و ضرورت ایجاد پیش زمینه های اساسی و ملی را جلو می اندازد. بهای این کمبودها را بایستی در عدم استفاده ی کامل از فرصت های فراوان در اقتصاد نوین پرداخت کرد که قطعا بار گران آ ن متوجه دولت ها و سپس مردم است. با این شرایط، ارزش افزوده ی آن بیش از وضعیت کنونی است و آمادگی برای استفاده ی کامل از شرایط آینده را بیشتر می کند.

 

آموزش مستمر و فراگیردر خصوص تجارت الکترونیک

دومین عامل اساسی در موفقیت تجارت الکترونیکی آموزش دنباله دار و مستمر دانش و فناوری ها برای ایجاد تغییرات فاحش و چشم گیر است . مهمترین عامل موفقیت در پذیرش اینترنت آموزش آن است . تنها آنان که سواد رایانه ای دارند می توانند در WEB کار کنند و نیازهای خود را برطرف نمایند. هر شرکت از نحوه ی اجرای تجارت الکترونیکی برای ارائه ی خدمات و کالا های خود آگاهی داشته باشد. این آگاهی نه تنها در سطح هیئت مدیره و صاحبان صنایع و سیاست گذاران ضروری است، بلکه در تمام سطوح سازمانی شرکتها هم الزامی است. در این صورت ، آموزش پیوسته  و دنباله دار برای انتقال مهارت های جدید به پرسنل بایستی به طور جدی و موثر انجام گیرد.

برخی سازمان ها متاسفانه در بعد آموزشی کوتاهی می کنند و آموزش های انجام شده به دلیل عدم پیروی از استراتژی آموزش و توسعه، یا عدم اجرای درست با تاثیر و کارایی کمی روبه رو می شوند. یکی از الزامات برنامه های آموزشی، اندازه گیری تاثیر آن بر اجرای کارها یا تصمیم گیری هاست . برخی شرکتها و سازمان ها نیز از هزینه کامل و جامع در خصوص آموزش دریغ می کنند. آموزش های مربوط به تجارت الکترونیکی بایستی فراگیر و جامع باشند. از قبل از انتقال به تجارت الکترونیک تا زمان انتقال و اجرای طرح های انتقال  به تجارت الکترونیکی و حتی پس  از رونق اقتصاد نوین، از آموزش های متناسب با نیاز و شرایط در هر مرحله بایستی استفاده نمود.

 

یک زیر ساخت برای اشتراک و همکاری

براساس سومین عامل اساسی در موفقیت تجارت الکترونیکی ، شرکت ها بایستی زیرساخت های لازم برای همکاری ، هماهنگی و تشریک مساعی را نهادینه کنند. هر شرکتی که در بیش از یک نقطه فعالیت می کند یا دارای فرآیند های گسترده و متنوع د رخطوط تولید و خدمات خود می باشد باید تمام نقاط را از طریق شبکه های رایانه ای به هم متصل کند. در این صورت قبل از ورود، به اینترنت بایستی این هزینه های گزاف را متقبل شد.

طبعا این الزام ، توصیه به ایجاد شبکه های اینترانت و گسترده در سازمان ها، بدون آشنایی کامل به مباحث تجارت الکترونیکی نیست ؛ چرا که ایجاد شبکه بدون ایجاد معماری دقیق و جامع گردش اطلاعات و مدیریت جریان کارها در هر سازمان ، شاید موجب برخی زیان ها از جمله شبکه ی بدون کاربرد، یا تغییر فناوری های شبکه و نهایتا عدم بهره برداری مفید از این نوع سرمایه گذاری ها باشد .

امروزه استفاده از فناوری اینترنت، حتی در شرکت های کوچک یا متوسط غیر قابل اجتناب است. پس از ایجاد زیر ساخت های فیزیکی ، شرایط فرهنگی برای همکاری ، هماهنگی و اشتراک اطلاعات و دانش روز ضروری است. گرچه پیاده سازی موفق زیر ساخت همکاری در تجارت الکترونیکی نیاز به یک سرمایه گذاری اساسی دارد، اما از طریق ارتباطات پیشرفته و همکاری پرسنل که در مراکز مختلف مشغولند، به سرعت این نوع سرمایه گذاری ها جبرا ن می شود. با این روند ، شرکت ها فرآیند های کاری خود را تسریع بخشیده و قادر به تولید خدماتی می شوند که هرگز قبل از این ها و در دنیای محدود و بسته سنتی نمی توانستند عرضه کنند.

تجارت الکترونیکی از طریق فناوری های اطلاعات (IT) از جمله بستر جهانی اینترنت ، دارای پتانسیل قوی در ایجاد فرصت های تجاری جدید شغل های جدید و ثروت فراوان است؛ اما همه این ها مستلزم اجرای صحیح فناوری های مربوطه در چارچوب یک استراتژی درست می باشند.

شرکت هایی که دارای اطلاعات هستند شرایط برتری در رقابت پیدا می کنند. اما شرکت هایی که فرهنگ توسعه و اشتراک دانش و اطلاعات را در بستر تولید و توزیع اطلاعات ایجاد و تقویت می  کنند به موفقیت بزرگتری دست می یابند.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد