X
تبلیغات
رایتل
شنبه 22 مهر‌ماه سال 1385

شبکه های تلویزیون دیجیتال تعاملی TV INTRACTIVE

عناوین:

1 - مقدمه

2- شبکه تلویزیونی تعاملی

3- - معماری شبکه باند پهن

4- شبکه های پخش

5- توسعه در شهر داور ¸نیوجرسی

6- برنامه های کاربردی

7- تلویزیونی کابلی

8- سرویس تصویری با پخش اختصاصی

9- خرید از منزل

10- بانکداری الکترونیکی

11- دانلود برنامه های کاربردی

13- دانلود برنامه های کاربردی در توسعه شهر داور

14- شبکه های تلویزیونی تعاملی وشبکه اینترنت

DAVIC -15

16- امنیت اینترنت وشبکه های باند پهن

17- نتیجه گیری

مقدمه:

شبکه های تلویزیونی باند پهن بطور آزمایشی در سرتاسر دنیا ایجاد شده است که سرویسهای تلویزیونی تعاملی را برای مشتریان خانگی فراهم کنند .این شبکه های آزمایشی وتوسعه تجاری با مقیاس کوچک آن همراه با سرویسها وکاربردهای جدیدش در جذب مشتری موفق نبوده است¸رشد سریع اینترنت در فقدان بهربرداری وسرمایه گذاری در این بخش نقش اساسی را ایفا کرده است. این مقاله درسهایی از توسعه تجاری شبکه باند پهن شهر داور ایالت نیو جرسی آمریکا را توضیح می دهد. در آینده شبکه های فراخ باند باید ترکیبی از قابلیتهای شبکه های تلویزیونی وهمچنین پشتیبانی از دسترسی به اینترنت باشد.

عناوین:

1 - مقدمه

2- شبکه تلویزیونی تعاملی

3- - معماری شبکه باند پهن

4- شبکه های پخش

5- توسعه در شهر داور ¸نیوجرسی

6- برنامه های کاربردی

7- تلویزیونی کابلی

8- سرویس تصویری با پخش اختصاصی

9- خرید از منزل

10- بانکداری الکترونیکی

11- دانلود برنامه های کاربردی

13- دانلود برنامه های کاربردی در توسعه شهر داور

14- شبکه های تلویزیونی تعاملی وشبکه اینترنت

DAVIC -15

16- امنیت اینترنت وشبکه های باند پهن

17- نتیجه گیری

مقدمه:

شبکه های تلویزیونی باند پهن بطور آزمایشی در سرتاسر دنیا ایجاد شده است که سرویسهای تلویزیونی تعاملی را برای مشتریان خانگی فراهم کنند .این شبکه های آزمایشی وتوسعه تجاری با مقیاس کوچک آن همراه با سرویسها وکاربردهای جدیدش در جذب مشتری موفق نبوده است¸رشد سریع اینترنت در فقدان بهربرداری وسرمایه گذاری در این بخش نقش اساسی را ایفا کرده است. این مقاله درسهایی از توسعه تجاری شبکه باند پهن شهر داور ایالت نیو جرسی آمریکا را توضیح می دهد. در آینده شبکه های فراخ باند باید ترکیبی از قابلیتهای شبکه های تلویزیونی وهمچنین پشتیبانی از دسترسی به اینترنت باشد.

شبکه تلویزیونی تعاملی:

در نیمه اول این دهه صنعت مخابرات بشدت به سمت شبکه های باندپهن خانگی رو آورد وکمپانیهای مخابراتی سعی در ورود به تجارت پر منفعت تلویزیونیهای کابلی داشتند از اینرو جهت ارسال سیگنال تصویر به مشتریان خانگی تکنیکهای فشرده سازی وسوییچهای بسته ایی تدوین واستاندارد سازی شدو در دسترس قرار گرفت.

در ابتدا ء این شبکه ها برای کاربردهای تلویزیونی کابلی باقابلیتهای محدود تعاملی متصور شده بود سطح تعامل بگونه ای طراحی شده بود که در خواست فیلمها بصورت اختصاصی را برای مشتریان خانگی آسان کند.واین مستلزم یک هزینه کلان جهت ایجاد یک شبکه زیر ساخت برای اتصال نقطه به نقطه روی این شبکه است که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست از این رو شبکه های باند پهن موفق آمیز نبوده اند ¸ودلیل آن اینستکه اینترنت وشبکه وب جهانی به سرعت توسعه داده شده اند ومحبوبیت آن ناشی از آن است که برنامه های کاربردی وسرویسهای بسیار زیاد آن با استفاده از یک رابط گرافیکی ساده در دسترس قرار می گیرند . لذا شبکه های باند پهن خانگی نیز برای ایجاد محبوبیت نیاز دارند که از دسترسی به اینترنت وبرنامه های شبیه به آن که به راحتی ساخته می شوند ومورد استفاده قرار می گیرند را پشتیبانی کنند.این مقاله شبکه های باند پهن خانگی را از منظر یک کاربر¸برنامه های کاربردی ¸وسرویسهای روی آن توضیح می دهد.

بخش دوم : انواع معماری شبکه های باند پهن برای سرویسهای تلویزیونی تعاملی

بخش سوم:سوییچ در شبکه فیبر نوری (تلویزیونی) شهر داور

بخش چهارم :برنامه های کاربردی برای استفاده بهتر از منابع شبکه

بخش پنجم:دانلود برنامه های کاربردی

بخش ششم :همگرایی بین شبکه باند پهن تلویزیونی وشبکه اینترنت

بخش آخر:آینده شبکه باند پهن تلویزیونی وکاربرهای وسرویسهای روی آن

معماری شبکه باند پهن:

چندین نوع شبکه تلویزیونی دیجیتال وجود دارد که کاربر را به سرویسهای یک تامین کننده سرویس ( Service Provider) وصل می کند.انواع مختلف معماری شبکه ناشی از میزان ظرفیت روی مسیر ارسال از کاربر به تامین کننده سرویس ودر مسیر عکس از تامین کننده سرویس به کاربر ونیز قابلیتهای امنیتی روی شبکه وکیفیت سرویسها مربوط می شود این فاکتور ها جهت توسعه تجاری روی این شبکه بسیار مهم می باشد.برای رضایت مندی مشتری از سرویس در یافتی مثلا تصویر شبکه باید ظرفیت کافی در مسیر دریافت از تامین کننده سرویس به مشترک را فراهم کند برای ارسال اطلاعات از Network Terminal (تجهیزاتی که در سمت مشترک جهت تعامل با شبکه نصب می شود) به تامین کننده سرویس یک کانال بنام back channel وجود دارد . برای مثال در خواست یک فیلم خاص یا درخواست دانلود یک بازی مخصوص بوسیله back channel انجام می شود ظرفیت back channel معمولا کمتر از Forward Channel می باشد.یکی از نیازهای اساسی جهت توسعه تجاری موفقیت آمیز در این شبکه وجود امنیت اطلاعات می باشد¸شبکه باید مکانیزمهای امنیتی برای جلوگیری از دستیابی دیگران به اطلاعات تصویر اختصاصی را فراهم کند وهمچنین تامین کننده سرویس باید از هویت در خواست کننده سرویس که اطلاعات برای او ارسال می شود اطمینان حاصل کند.برای خرید های الکترونیکی از منزل وبانکداری الکترونیکی¸حفاظت از اطلاعات حساس نظیر اطلاعات کارتهای اعتباری امری ضروری می باشد.قسمت مهم دیگر در زمینه تجارت شبکه های تلویزیونی مدیریت شبکه می باشد که این مدیریت با مدیریت در شبکه های دیگر متفاوت نیست ودراین مقاله به آن پرداخته نشده است.

شبکه شامل دو قسمت می باشد یک قسمت اصلی که ازشبکه فیبرنوری برای انتقال استفاده می شود وقسمت فرعی که اتصال قسمت اصلی تا کاربر می باشد¸فقط از دیدگاه ظرفیت بهترین حالت استفاده از فیبر نوری در هردو قسمت یعنی از تامین کننده سرویس تا خانه مشترک می باشد .برای انتقال اطلاعات از بین این دوقسمت از یک سوییچ نوری استفاده می شود.این سوییچ از تکنولوژی ATM استفاده می کندوقادر است چندین اتصال با پهنای باند مختلف برای دسترسی به شبکه باند پهن بین هر دونقطه را فراهم کند وبالاترین انعطاف جهت توسعه وبهره برداری از کاربردهای تلویزیونی را موجب میشود. اینچنین شبکه ایی می تواند اطلاعات را با سرعت 1Gb/s در یک جهت ارسال کند اما استفاده از فیبر نوری تامنزل مشترک بسیار هزینه بر می باشد.

برای کاهش این هزینه دو راه حل وجود دارد سیستم شهر داور از حلقه فیبر نوری( FTTC) استفاده میکند فیبر نوری وارد قسمت Curbside می شود در این قسمت اطلاعات از فیبر نوری روی کابل کواکسیال انتقال داده می شود.کابل کواکسیال می تواند اطلاعات را تاچند صد متر تا خانه مشترک حمل کند .سرعت ارسال اطلاعات در این شبکه محدود به عرض باند کابل کواکسیال که برای آن چند صد مگا بیت برثانیه می باشد.راحل دیگر استفاده از خطوط یک مرکز تلفن محلی بدین صورتکه فیبر نوری وارد این مرکز شده وسپس با استفاده از تکنولوژی(XDSL) اطلاعات روی یک زوج سیم مسی به خانه مشترک ارسال می گردد.این تکنولوژی بوسیله قرار دادن تجهیزات مربوط به آن در مرکز تلفن وسمت مشترک کار می کند.تکنولوژیDSL شامل چند نوع می باشد.

1- ADSL اطلاعات را با سرعت 1.5-9 مگابیت برثانیه به مشترک ارسال میکند وبا سرعت 16 تا 640 کیلوبیت بر ثانیه از مشترک دریافت می کند.

2- SDSL که روی هر دو جهت ارسال ودریافت سرعت انتقال اطلاعات با بیش از 2مگابیت را پشتیبانی می کن .

3-VDSL اطلاعات را با سرعت 13 تا 52 مگابیت بر ثانیه به مشترک ارسال وبا سرعت 1.5تا 2 مگا بیت بر ثانیه از سمت مشترک در یافت می کند.

شبکه های پخش:

در حال حاضر چندین نوع شبکه باند پهن وجود دارد که برای ارسال صوت وتصویر به مشترک استفاده می شود دونمونه از مهمترین این شبکه ها :شبکه تلویزیونی کابلی ¸شبکه تلویزیونی عمومی می باشد.

در شبکه تلویزیونی دیجیتال عمومی یک سیگنال آنالوگ با کیفیت بالا (HDTV) به سمت مشترک ارسال می شود وانتظار آنست که قبل از شروع قرن جدید شبکه تلویزیونی عمومی دیجیتال بر پا گردد شبکه تلویزیونی کابلی ابتدا برای آنکه سیگنال آنالوگ را بصورت عمومی ارسال کند بوجود آمد تلویزیونی کابلی برای انتقال تصویر از یک مدم استفاده می کند ونیز دارای یک کانال back channel با ظرفیت 200کیلو بیت برثانیه تا 2مگابیت برثانیه برای دسترسی مشترک به اطلاعات سرورشبکه تلویزیونی می باشد.پهنای باند قابل دسترس از تامین کننده سرویس به سمت مشترک 3تا 10 مگا بیت می باشد که با استفاده از مدولاسیون QAM 64 ظرفیت این کانال به 36 مگا بیت می رسد وظرفیت back channel نیز به 10 مگا بیت قابل افزایش است.دو دلیل برای پایین تر بودن سرعت انتقال اطلاعات در back channel وجود دارد.

1 - back channelمعمولا از یک باند فرکانسی استفاده می کند که حساسیت زیاد به نویز دارد (از QAM64 نمی توان استفاده کرد)

2- مشترکین خانگی برای دسترسی به back channel با هم رقابت دارند که این رقابت باعث افت کیفیت می شود.

کلاس دیگر شبکه پخش عمومی که اغلب استفاده می شود انتقال سیگنال تلویزیونی دیجیتال از طریق شبکه های ماهواریی (DSS digital satellite system) که رقیب عمده تلویزیونیهای کابلی می باشد¸این سیستم ماهواره ایی عمل می کند بوسیله تقویت برنامه های دیجیتال در ماهواره و ارسال آن بطرف زمین که در سمت مشترک خانگی بوسیله یک آنتن این سیگنال دریافت می شود¸این سیگنال بصورت کد شده (اسکرمبلینگ )می باشد که با استفاده از یک شماره بنام شماره مشترک باید عملیات دی اسکرمبلینک روی آن صورت گیرد¸در این شبکه هیچ کانالی برای back channel پیش بینی نشده است.سیستمهای ماهوارهایی می توانند حدود 300 کانال تلویزیونی برای مشترکین خانگی ارسال کنند¸مشکل back channel در سیستمهای ماهواره ایی بوسیله برقراری ارتباط Network Terminal با تامین کننده سرویس روی خطوط تلفنی با استفاده از مدم قابل حل می باشد¸با توجه به تکنولوژیهای جدید امروزی کانال تلفن آنالوگ می تواند یک پهنای باند 33.6 کیلو بیت برثانیه در مسیر معکوس فراهم کند.تکنولوژی دیگری که برای ارسال تصویر تلویزیونی از طریق انتشار امواج در فضا استفاده می شود سیستم توزیع چند کاناله به چند نقطه MMDS همانند شبکه ماهواره ایی عمل می کند بغیر از آنکه پخش آن بصورت عمومی نمی باشد¸همچنین تعداد کانالهای آن محدود به 30کانال تلویزیونی است .

توسعه در شهر داور ¸نیوجرسی:

شبکه باند پهن تلویزیونی بوسیله Bell Atlantic در سال 1996 توسعه داده شداین شبکه از سرویس تلویزیونی کابلی پشتیبانی می کند که شامل تلویزیون دیجیتال تا 394 کانال با قابلیتهای تعاملی می باشد ¸برای توسعه Bell Atlantic باید با سیستمهای آنالوگ کابلی رقابت کتد در July 1996 تقریبا 4500 مشتری مشترک این سرویسها بودندوانتظار آنستکه در دو سال آینده به بیش از 20000 مشترک بالغ شود. برای توسعه شرکت الکترونیکی فیلیپس تجهیزات قسمت TV SET BOX (که نامیده می شود Network Terminal ) را تامین کرده است .(درشکل 1 تمامی قسمتهای این شبکه نشان داده شده است) کاربر با Network Terminal از طریق یک ریموت کنترل یا بوسیله کلیدهای روی Network Terminal ارتباط برقرار می کند وبه آن فرمان می دهد.یک قسمت از Network Terminal یک ماژول ارتباطی قابل تعویض می باشدکه اتصال Network Terminal را با شبکه برقرار می سازد¸ماژول ارتباطی اتصال Network Terminal را با قسمت Central Office SW برقرار می کند.این اتصال بوسیله کابل کواکسیال از Network Terminal با قسمت Curb side می باشد واز Curb side تا Central Office SW از طریق شبکه (FTTC) انجام می شود .همه ارتباطها از طریق یک کانال باند پهن تلویزیونی (فلش ممتد) انجام می شود¸وبرای سیگنالینگ از دو کانال با پهنای باند کم (شکل 1 خط چین) استفاده می شود که پروتکل ارتباطی برای این قسمت توسط فروشندگان تجهیزات استانداردسازی شده است.

قسمت Central Office SW بعنوان یک متمرکز کننده دسترسی وهم بعنوان یک سیستم سوییچینگ برای Network Terminal هایی که از موقعیتهای مختلف جغرافبایی(همانگونه که مشترکین در یک شبکه تلفنی به مر کز وصل می شوند)به این قسمت وصل می شوند عمل می کند¸وبه مشترک اجازه می دهد با انتخاب یکی از شماره سرویسها و ارسال آن¸کانال مورد نظر به Network Terminal سوییچ شود. Central Office SW از طریق یک شبکه VDT به تامین کننده سرویس اتصال پیدا می کند شبکه VDTشامل یک سوییچ باند پهن ¸ شبکه فیبر تلویزیونی که برای حمل اطلاعات تصویر بصورت یکطرفه استفاده می شود(شکل 1 خط چین)وشامل یک سوییچ بسته ایی وشبکه سیگنالینگ که برای ارسال متقارن دوجهته اطلاعات می باشد (شکل 1 خط چین )شبکه VDT قادر به ارسال اطلاعات در مسیر به سمت مشترک با سرعت 180 مگا بیت وهمچنین برای انتقال دو طرفه سیگنالینگ با سرعت 10 کیلو بیت برثانیه می باشد¸در مسیر به سمت مشترک مقدار 135 مگابیت به سه کانال تصویر اختصاص یافته وبقیه ظرفیت 45 مگا بیت به کانال سیگنالینگ این مسیر اختصاص داده شده است.شبکه فیبر نوری وارد قسمت Curb side می شود که این قسمت دارای یک یونیت بنام Optical Network می باشد وکابل نوری به آن وصل می شود این یونیت می تواند تا 8 عدد از این نوع اتصالات نوری و24 عدد اتصال کواکسیال( از طریق Network Terminal ) را پشتیبانی کند .این شبکه دارای 32 یونیت Optical Networkمی باشد.شبکه سیگنالینگ یک مسیر دو جهته با سرعت پایین 16 کیلو بیت بر ثانیه با استفاده از پروتکل X.25 میباشد.

شبکه VDT از دو کلاس مهم سرویسها پشتیبانی می کند 1-سرویس تلویزیونی عمومی ومتن عمومی2-سرویس نقطه به نقطه (اختصاصی) مانند متن تعاملی وتلویزیونی تعاملی¸سرویسهای متن عمومی وتعاملی فقط از شبکه سیگنالینگ استفاده می کنند.برای پشتیبانی از سرویس اختصاصی Bell Atlantic یک گذر گاه سطح 1(Level 1 gateway L1GW) فراهم کرده است که این گذرگاه به شبکه سیگنالینگ VDT اتصال دارد وهمچنین با Network Terminal ها ارتباط دارد وبه آنها اجازه می دهد که به همه سرویسهای قابل دسترس اختصاصی که بوسیله (VIPs) تامین می شوند دسترسی داشته باشند.(کانال باند پهن دسترسی اختصاصی با خط چین نشان داده شده است). دسترسی به منوی سرویسهای VIP از طریق گذرگاهL1GW صورت می گیرد که این منو شامل ¸انتخاب سرویس ومجوز برای دسترسی Network Terminal می باشد. از طرف دیگر L1GW با شبکه تلویزیونی Video Network ارتباط دارد ودر حقیقت ارتباط بین یک VIP را با Network Terminal فراهم می کند.

VIP سرورها به شبکه VDT از طریق گذرگاه سطح 2 (L2GW) نیز اتصال داده شده اند یک L2GW دسترسی به اطلاعات از یک یا چند VIPسرور را فراهم می کند وبه منوی سرویسهای آن نظیر ¸انتخاب سرویس ¸مجوز دسترسی برای Network Terminal اجازه دسترسی می دهد(جهت دسترسی به فیلمها) همچنین L2GW و L1GW برای کنترل شبکه با یکدیگر ارتباط دارند.

برنامه های کاربردی:

از دید یک مشترک مهمترین وجه یک شبکه تلویزیونی تعاملی برنامه های کاربردی آن می باشد ¸مشترک برنامه هایی را می خواهدکه استفاده بهینه تری از پهنای باند شبکه را دارند ودر یافت کند اطلاعات وبرنامه هایی که اساسا دسترسی بهتری را نسبت به برنامه های امروزی برای مشترک فراهم می کنند.

تلویزیونی کابلی:

شبکه تلویزیونی شهر داور اولین شبکه تلویزیونی تعاملی است که بوجود آمد وابتدا طراحی شده بود برای آنکه سرویس تلویزیونی کابلی را به خانه مشترک برساند کمپانیهای مخابراتی رقابت می کردند برای بدست گرفتن این تجارت از اپراتورها کابلی آنالوگ بوسیله یکسری از کانالهای پر ظرفیت که برنامه های دیجیتال را با کیفیت بهتر برای مشترک عرضه می کرد . اینکار مستلزم یک سرمایه گذاری کلان در زمینه شبکه فیبر نوری وسوییچهای این شبکه برای تهیه سرویسهای تلویزیونی دیجیتال کابلی می باشد. اما سرمایه گذاری اکنون شیفت پیدا کرده است به سمت شبکه های ماهواره ایی زیرا از نظر هزینه به صرفه تر وبرای توسعه آسان تر می باشدوضمنا همان کیفیت سرویس تلویزیونی کابلی را فراهم می کند .سرویس شهر داور 384 کانال تلویزیونی کابلی دارد که بین VIP ها تقسیم می شوند .یک درخواست تغییر کانال از مشترک به تجهیزات Central Office Sw ارسال می شود که کانال درخواست شده را به سمت مشترک خانگی سوییچ کند.شبکه شهر داور همچنین یک تسهیلات متن ساده تعاملی همراه با سرویس تلویزیونی کابلی را عرضه می کند¸این تسهیلات یک ارتباط نقطه به نقطه را با استفاده از شبکه X.25 بین یک مشترک وتامین کننده متن تعاملی فراهم می کند.از سرویس ساده متن می توان برای تسهیلات همچون سفارش پیتزا و سفارش بلیط های سینما استفاده کرد . این شکل از تعامل در مقایسه با اینتر نت خیلی ابتدایی به نظر می رسد . دیگر برنامه های تعاملی که در زمینه تصویری ¸گرافیک ¸متنی جامع تر می باشند می تواند توسعه داده شود تا از قابلیتهای شبکه باند پهن استفاده بهتری شود:نکته از نظر تکنیکی دسترسی به اینترنت واستفاده از برنامه های جذاب آن روی این شبکه امکان پذیر است.

سرویس تصویری با پخش اختصاصی:

در زمان توسعه شبکه های تعاملی گمان می رفت که سود سر شار عاید این صنعت شود. اما حقیقت آن بود که سرویس تصویری اختصاصی خیلی گران تمام می شدومشترکین مایل نبودند که هزینه اضافی برای سفارش فیلم وتماشای همزمان آن پرداخت نمایند ¸گرانی ناشی از تجهیزاتی است که جهت اتصال نقطه به نقطه با پهنای باند زیاد بین سرور ومشترک بکار می رود. در نتیجه یک مفهوم دیگر از سرویسهای تصویر اختصاصی بوجود آمد که در آن فیلمهای مخصوص روی چندین کانال بصورت غیر همزمان ارسال می شوند ومشترک یک فیلم مخصوص را سفارش می دهد وبرای شروع آن دقایقی منتظر می مانداین مفهوم مستلزم یک اتصال نقطه به نقطه نیست ودر نتیجه از سرویس تصویر اختصاصی ارزانتر می باشد ¸که البته این سرویس نیز برای مشترکین عرضه نشد بدلیل آنکه سرویسهای شبیه به آن روی سیستمهای کابلی امروزی موجود می باشد.

خرید از منزل:

کاربران امروزه خریدهای زیادی با استفاده از شبکه کابلی از طریق منزل انجام می دهند . همچنین تعداد کانالهای اختصاص داده شده برای سرویس خرید از منزل در حال افزایش می باشد¸این کانالها اطلاعات مربوط به تولیدات شرکتها را پخش می کنند وتصاویر تلویزیونی از این محصولات ارائه می دهند و مردم را برای جزییات بیشتر خرید تشویق به تماس تلفنی می کنند.این شکل خرید از منزل دارای تعامل بسیار محدود می باشد.بدلیل آنکه به همه مشترکین یک محصول نشان داده می شود وکاربر قادر به انتخاب محصولات برای مشاهده نیست .شبکه تلویزیونی تعاملی می تواند تعامل خیلی بیشتری با کاربر بقرار سازد بدین صورتکه او را قادر می سازد با انتخاب آیتمهای مختلف آنها را مشاهده کند وسفارشات را روی تر مینال خانگی قرار دهد¸این تعامل مستلزم یک ارتباط نقطه به نقطه بین سرور وترمینال خانگی از طریق یک کانال باند پهن می باشدوهمچنین مستلزم یک هایپر لینک می باشد که او را هدایت کند به یک محیطی که اجازه می دهدکاربر به راحتی آیتمها را انتخاب کند وبین کاتالوگهای مختلف جستجو خود را انجام دهد.

بانکداری الکترونیکی:

اخیرا علاقه زیادی در زمینه بانکداری الکترونیکی بوجود آمده است که مردم قادرند به اطلاعات حسابهایشان از منزل دسترسی داشته باشند .این شامل چک کردن حساب پس انداز ودسترسی سریع به اطلاعات ذخیره حساب ¸حساب مبادلات ارزی ¸قراردادها وغیره ... می باشد ¸ضمن آنکه کاربران قادرند که حسابهایشان را مدیریت کنند این مسله حذف تعدادی از تصدیگریها را که جهت مدیریت حسابهای مشتریان در نظر گرفته شده اند را موجب می شود. این تسهیلات می تواند به سر مایه گذاری در شبکه باند پهن به مقدار زیاد رونق بخشد ضمن آنکه مستلزم اختصاص کانالهایی با پهنا ی باند زیاد برای ارتباط نیست .والبته بایدامنیت ارتباط نقطه به نقطه کانالها فراهم شود بنابراین فرم فعلی اینترنت(1997) از این جهت (امنیت) برای بانکداری الکترونیکی مناسب نمی باشد.

کانالهای نقطه به نقطه به راحتی می توانند در یک شبکه سوییچ فیبر به کواکسیال اختصاص داده شوند . اما در شبکه پخش عمومی این کار ممکن نیست . شبکه سیگنالینگ یک کانال مجازی با پهنای باند زیاد ایجاد می کند که کانالهای باند پهن نقطه به نقطه بین سرور ویک ترمینال را با تکنیک مالتی پلکسینگ روی این کانال قرار می دهد و ترمینالها را قادر می سازد دسترسی داشته با شند وهمچنین دی کد کنند اطلاعاتی که بصورت مشترک به همه آنها می رسد. برای ایجاد امنیت بالاتر از راه حلهای گرانتر استفاده می شود که می تواند بوسیله یک کلید رمز روی همه کانالها رمز نگاری اعمال شود ودر گیرنده بوسیله همان کلید رمز اطلاعات رمز گشایی گردد.

دانلود برنامه های کاربردی:

کاربردهای تعاملی می تواند به دو روش تهیه شود 1- روش متمرکز : همه پردازشها در سرور مر کزی انجام می شود وپاسخ آن به کاربر ارسال می شود 2- روش توزیع : پردازش در هر دوقسمت ترمینال و سرور انجام می شود که در این مورد همانند مدل Client –Server عمل می کند . دیدگاه اخیر مستلزم اینست که برنامه های مربوط به کلاینت روی ترمینال کاربر دانلود شود . این برنامه ها برنامه های دانلود شده نامیده می شوند. توانایی اجرای نرم افزار در NETWORK TERMINAL هزینه های مربوط به شبکه وسرور را کاهش می دهد وهمچنین دامنه دسترسی به سرویسها را برای کاربر توسعه می دهد .هزینه کاهش داده شده است وافزایش یافته محدوده دسترسی سرویسها که این عمل ناشی از کاهش زمان پاسخ بخاطر اجرائ نرم افزار بصورت محلی در مقایسه با ارسال پاسخ از طریق ریموت که باعث کاهش دسترسی بخاطر تاخیرات شبکه وسرور می باشد.

MPEG2 استاندارد فشرده سازی استکه برای ارسال تصویر وصدا بکار می رود وتحت استاندارد DSM-CC و ISO/IEC 13818/6 می باشد این استاندارد پروتکلهای ارتباطی بین کلاینت وسرور شامل پروتکلهای دانلود اطلاعات از سرور به کلاینت راشرح می دهد.

دانلود برنامه های کاربردی در توسعه شهر داور:

در حافظه NETWORK TERMINAL های شهر داور یک نرم افزار کنترل ابتدایی پیش بینی شده است که همانندیک اینتر فیس تصویری با کاربر ارتباط برقرار می کند .مضافا اینکه این نرم افزار به کاربر قابلیت دانلود برنامه های کاربردی را می دهد. از آنجاییکه در حافظه ترمینال مفسری جهت اجرای نرم افزار وجود ندارد ابتداء باید مفسری مثل JAVA MHEG,دانلود واجراء شود. وقتی کاربریک برنامه برای دانلود در خواست می کند NETWORK TERMINAL با تامین کننده سرویس ارتباط برقرار کرده وتامین کننده سرویس اطلاعات را روی یک استریم (Stream)قرار می دهدوروی شبکه ارسال می کند ¸برای استفاده از این اطلاعات تر مینال از شبکه در خواست می کند که اطلاعات را به آدرس این ترمینال سوییچ کند¸ NETWORK TERMINAL اطلاعات را دریافت وبصورت نرم افزار اصلی آن را بازیابی می کند وسپس آن را اجراء می کند NETWORK TERMINAL اجاز می دهد که برنامه ها با سرور روی شبکه ارتباط برقرار کنند ¸بنابراین یک برنامه می تواند یک دیتا مخصوص یا یک برنامه کوچک کاربردی را درخواست کند وروی NETWORK TERMINAL دانلود کند قابلیت دیگر NETWORK TERMINAL آنست که می تواند ورژنهای جدید نرم افزار سیستم را دانلود واجرا کند . این قابلیت در شبکه شهر داور بسیار مورد توجه قرار گرفته است برای آنکه کاربران بتوانند نرم افزار سیستم عامل خود را ارتقاء بخشند بدون آنکه نیاز به اعزام اپراتور برای اینکار داشته باشند . مکانیزم ارتقاء نرم افزار شامل دو مرحله می باشد 1- دانلود سیستم عامل وبازبینی اطلاعات آن 2- بازنویسی سیستم عامل جدید بجای سیستم عامل قدیمی ¸دانلود سیستم عامل خیلی شبیه به دانلود برنامه های کاربردی می باشد.بازنویسی سیستم عامل در قسمت NVRAM ذخیره می شود این قسمت بسیار مهم می باشد ودر صورت خرابی باعث بی ثباتی NETWORK TERMINAL می شود.

شبکه های تلویزیونی تعاملی وشبکه اینترنت:

امروزه شبکه های بسیار کمی وجود دارند که ابتدا برای آن طراحی شده باشند که صدا وتصویر را بصورت بلادرنگ ارسال نمایند.شبکه شهر داور از نظر تجاری یکی از بزرگترین شبکه های توسعه داده شده تلویزیونی تعاملی می باشد. همه کمپانیهای مهم مخابراتی آمریکا طرحهای خود را متوقف ساخته وآنها برای ایجاد چنین شبکه هایی تغییر داده اند.ضمن آنکه شبکه اینترنت با سرعت اعجاب آوری در حال گسترش می باشد وسرویسهایی همانند CHAT و Email ودیگر سرویسهای تعاملی را برای میلیونها انسان در سراسر دنیا فراهم کرده است.

اخیرا کوششهایی در مسیر ادغام سرویسهای شبکه تلویزیونی واینترنت صورت گرفته است شبکه داور به برخی از قابلیتهای پایه ایی نیاز دارد که از برنامه های اینترنتی پشتیبانی کند عرض باند بین NETWORK TERMINAL و سرورها در هر دوجهت ارسال ودر یافت برای کاربران اینترنتی کافی می باشد.اینترنت برای بقراری ارتباط بین ترمینالها وسرورها از پروتکل TCP/IP استفاده میکند ازآنجاییکه شبکه شهر داور از تکنیک ATM برای برقراری ارتباط باند پهن استفاده می کندوپروتکل اختصاصی آن X.25 می باشد بنابراین پشتیبانی از اینتر نت مستلزم برقراری پشته پروتکلی TCP/IP علاوه بر پشتیبانی از پروتکل X.25 در این شبکه می باشد.

: DAVIC

DAVIC یا انجمن دیجیتال فیلم وتصویر یک سازمان بین المللی می باشد که اینترفیسها وسرویسها را برای شبکه تلویزیونی تعاملی تعیین می کند.این سازمان چندین نوع شبکه فراخ باند تعیین کرده است از جمله شبکه فیبر نوری به کواکسیال ¸شبکه های ماهواره ایی و XDSL را می توان نام برد علاوه بر آن اینترفیسهای فیزیکی وفرمت اطلاعات ¸نحوه توزیع اطلاعات وپروتکل های بین سرورها ¸مدیریت شبکه ¸وتجهیزات خانگی را مشخص میکند. DAVIC اخیرا تغییر جهت داده ومتمرکز شده است روی همگرایی اینترنت وسرویسهای شبکه باند پهن وهمچنین ارائه سرویسهای با کیفیت بالا تر روی این شبکه ¸در حال حاضر اولین قدم DAVIC در این مسیر دسترسی به اینترنت روی شبکه باند پهن تلویزیونی برای کابران می باشد.

امنیت اینترنت وشبکه های باند :

اینترنت برای اطلاعاتی که روی آن ارسال می شود امنیت اندکی را فراهم می کند. سیگنال تلویزیونی دیجیتال نیاز به رمز نگاری فرستنده ورمز گشایی در گیرنده دارد ¸در سیتمهای ماهواره ایی وMMDS مکانیزم اسکرمبلینگ این امنیت را فراهم می کند همچنین مکانیزم هویت سنجی کاربر واطمینان از اینکه اطلاعات حساس کاربر بطور اشتباه برای کاربر دیگر ارسال نشوددر اینجا وجود دارد. در کاربردهایی همچون امکان خرید از منزل ¸بانکدار الکترونیکی با استفاده ازتلفن محلی وتوسط اپراتور کابلی یک شبکه اختصاصی ایجاد می شود ویک کانال امن با تامین کننده سرویس از طریق این شبکه برای تضمین امنیت اطلاعات برقرار می شود.یک کلید رمز عمومی بنام RSA برای رمزنگاری وهویت سنجی استفاده می شود بشرط آنکه تامین کننده سرویس این کلید رمز را روی ترمینال خانگی ذخیره کرده باشد.بیشتر سرویسهای روی اینترنت امروزی اطلاعاتی همچون شماره کارت اعتباری را بدون رمزنگاری می پذیرند این مکانیزم دارای ریسک بالایی می باشد.با ظهور کدهای سیال جدید همچون جاوا و LIMBO نوید می رود که اطلاعات روی اینترنت با حفاظت وامنیت بیشتری انتقال یابند .با استفاده از این مکانیزم ¸تامین کننده سرویس می تواند یک قطعه از کد را روی ترمینال مشترک دانلود کند وسپس اطلاعات حساس روی ترمینال رمز شده واز طریق یک راه امن برای تامین کننده سرویس ارسال می کند¸انتظار آنستکه با استفاده از این شیوه های رمز نگاری¸ مشکل امنیت روی اینترنت بطرف گردد.

نتیجه گیری:

با راه اندازی آزمایشی شبکه های باند پهن مشخص شد که کاربران خانگی مایل نیستند مبلغ اضافی برای تلویزیونیهای تعاملی پرداخت نمایند.در صورتیکه برای ایجاد چنین شبکه هایی نیاز به سرمایه گذاری کلان جهت زیرساخت این شبکه ها می باشد.اما برنامه ها وسرویسهای ارزش افزوده شبکه های تلویزیونی تعاملی پتانسیل خوبی جهت رشد در آینده دارد این سرویسها شامل ¸ویدیو کنفرانس ¸خرید از منزل ¸سفرهای مجازی تماسهای تلفنی ارزان قیمت وغیره می باشد. امروزه کاربران مایلند برای چنین سرویسهایی روی اینتر نت پول پرداخت کنند. اما اینترنت قادر نیست سرویسهای چند رسانه ایی بلادرنگ را فراهم نماید. ترکیب شبکه های باندپهن با سرویسهای چند رسانه ایی خانگی قادر است یک نسل جدیدی از برنامه های ارزش افزوده را بوجود آورد. رشد سریع اینترنت وWEB با وجود پهنای باند محدود این حقیقت را تایید می کند که استفاده راحت از برنامه ها وسرویسهای این شبکه باعث رونق پذیرش این تکنولوژی شده است . شبکه های باند پهن نیاز دارند که پشتیبانی کنند از اینترنت وبرنامه های جدید دیگر را که استفاده بهتری از پهنای باند می کنند وبهتر از سرویسهای موجود می باشند. والبته باید توجه شود که کاربر به برخی از برنامه های تعاملی تیاز دارد وشبکه اینترنتی با پهنای باد کم جوابگوی این نیازها نمی باشد نظیر(ویدیو کنفرانس)

در آینده ما شاهد یک آمیزش بین شبکه های تلویزیونی تعاملی واینترنت خواهیم بود واین مستلزم آنستکه همه شبکه ها از سرویسهای اینترنتی بخاطر دسترسی به حجم زیاد اطلاعات روی اینترنت پشتیبانی کنند .شبکه های باند پهن جهت انتقال سرویسهای بلادرنگ وهمچنین ایجاد امنیت برای برنامه های مختلف اینترنتی به این شبکه کمک خواهند کرد.

ترجمه:محمد حسین اردستانی

نظرات (2)
مهدی
شنبه 16 دی‌ماه سال 1385 ساعت 12:47 ق.ظ
سلام اگه ممکنه متن اصلی این مطلبی که در مورد سیستم های تلویزیونی نوشتی رو میخواهم.
با تشکر
مهدی
امتیاز: 0 0
نغمه
سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1386 ساعت 10:56 ق.ظ
سلام
موفق باشید
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد