X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1385

یک سیستم شبیه سازی کامل(۲)

مطالعات حافظه

 

حافظة شبیه سازی شده در Simics : یک یا چند فضای حافظه ای که معمولاً در مقایسه با فضاهای آدرس دهی شده در سیستمهای واقعی یافت می شود، است . مثال های مشخصِ این حالت، شامل حافظة مخزنی فیزیکی ، فضاهای ( پی سی آی باس)pci-bus و فضاهای آدرس دهی شدة I/O است. استفاده کننده ها نه تنها می توانند فضاهای حافظه ای را در ارتباط با یک مدل زمانی با آن گسترش دهند. بلکه؛ مخصوصاً در اثر چگونگی راههای ورود به یک حافظة طولانی ،‌می توانند ورود به مخزن و شبیه سازهای حافظه با ایجاد یک ردیابی تصحیح شوند.

 

 

توسعة دستگاه ها

 

Simics دارای یک رابطة متقابل  برای ارتباط با برنامه های خروجی است. این برنامه ها می توانند یک روش منفرد یا یک باسِ ( bus ) حافظه ایجاد کنند. استفاده کننده ها می توانند یک روش جدید را توسط ارتباط با simics آزمایش کرده و ترافیک simics I/O مشتق شده از این روش در طول این آزمایش داشته باشد.

 

 

شبیه سازی سیستم عامل

 

 

در زمان دسترسی به سیستم عامل مورد نظر ، توسعه دهنده ها می توانند فعالیتهای اجرایی در سطح استفاده کننده روی یک شبیه ساز « درخواستهای ظاهرشده» را با استفاده از شبیه سازی یک سیستم عامل انجام دهند.

شبیه ساز OS  نیاز به اجرا روی سخت افزار شبیه سازی شده دارد، که به معنی این است که ما بتوانیم عملکرد یک اجرای منفرد را جداسازی ((ایزوله))کنیم . برای مثال در یک محیط OS  شبیه سازی شده ، گسیختگی ها  و عملیاتهای استثنایی از اندازه های عملکرد یک مخزن اجرایی تأثیر نمی گیرد. رقابت OS می تواند در یک زبان نوشتاری توسعه یابد.

برای اهداف آموزشی ، یک افزایش بنیادیِ هسته ای در زبان نوشتاری ، ورودیهای os را شرح داده و اصلاح کامپیوتر را برای آزمایشات عملی و مطالعات ، آسان می‌سازد. برای مثال در گسترش حمایت از فرآیندهای جدید ، کار روی نیازمند شمارِ زیادی از سیکل های شبیه سازی شده در پروژه است. شبیه سازی سادةos  به طراحان مؤلف اجازه می دهد ، آزمایشات مؤلف را در سطح استفاده کننده مستقل از فرآیند ،‌ روی سیستم عامل واقعی انجام دهند.

 

 

توسعة سیستم عامل «OS »

 

 

ارئة میان افزار و سیستمهای عامل برای دسترسی به سخت افزار یک استفادة کلاسیک از شبیه سازی سیستم کامل است. برای مثال Linux suse  زا به طراح معماری AMD x86-64 با استفاده از مدل Hammer از simics وارد می‌‌‌کند و سیستم های wasabi در همان بخش بهNetBSD   وارد می‌شود. با استفاده از روشهای قدیمی با یک طراحِ معماری پردازشگر جدید ، کار ورودی مرکزی را می توان در اغلب عوامل مشتق شده از آن نادیده گرفت، حتی زمانی که سخت افزار در دسترسی است.  یک شبیه ساز، فواید کلاسیکی دارد. برای توسعة میان افزار ، توانایی افزایش نقاط وقفة ویژه بسیار سودمند است، مثل توقف اجرا بر اساس خواندن ثبت نامهای کنترلی مخصوص .

 

اشکال زدایی

 

یک شبیه ساز یک سری از روشهای نیرومند برای قراردادن اشکالها در مقایسه با اشکال زداهای متداول  است. simics امور رایج اشکال زدایی را مثل ؛ عملیات اطلاعات سمبولیک ، ردیف کردن نقاط توقف«وقفه» و مرحله بندی کردن را انجام می دهد، که برای دستیابی به سیستم بدون عیب است. با این وجود ، توسعه دهنده ها مجاز به بازرسی موقعیت این روشها و اجرای سیستم است. توانایی تکرار به طور منحصر . یکی از اَشکالِ سودمند برای اشکال زدایی است.

ورودی متقابل موس و صفحه کلید همانند ترافیک شبکه است که می تواند برگشت داشته باشد، که این باعث درستی روند اجرایی می شود. که یک اِشکال را برای تکرار فعال می کند.

توسعه دهنده ها پشتیبانی بازرسی شده را برای افزایش نقاط و وقفة پیشرفته استفاده می کند. برای مثال، نقاط وقفة نوشته شده می تواند معانی قفل شده را در ساختارهای داده‌ای چِک کرده و نقاطِ وقفة زمان بندی شده می تواند هنگامی که دو نقطه از برنامه جدا از همدیگر اجرا شود، علامت گذاری شود.

توسعه دهنده ها همچنین می توانند به اِشکال زداهای خروجی متصل شوند. Simics  مدل جزئی gdb پروتکل اشکال زدایی جزئی TCP/IP را از GNU Debugger « gdb » افزایش می دهد. زمانیکه gdb  جزئی با خطِ رایج simics  کار می‌کند. استفاده کننده ها می‌توانند یک اشکال زدای کاملاً شناخته شده که با اَشکال دیگر simics روبرو است به کار برند.

 

آزمایش با قابلیت دسترسی بالا

 

 

Simics   آزمایشات مشخص سیستم را مثل اعتبار ، اجرا و تحمل نقص حمایت می کند، که نمی تواند در هر مسیر آزمایشی بدون شبیه سازی ، امتحان شود. یک شبیه ساز می تواند شرایط را اغلب برای ایجاد عملکردهای ناقص اصلاح کند. این عامل دارای فواید مشخصی در مقایسه با آزمایش سخت افزارِ فیزیکی است.

این موضوع سطح بالایی از اطلاعات در مورد روشهای خطا تهیه می کند و می تواند خطاهای کشف شده را تکرار کند. به عبارتی ، این آزمایش می تواند با استفاده از نقاط کنترلی و بازرسی ها ، به صورت خودکار «اتوماتیک» انجام شود و این هزینه بسیار پایین رود.

 

 

 

 

افزایش Simics

 

شکل (4 )یک بررسی از طراحی معماری simics را نشان می‌دهد که بیشتر از یک دهه به طول انجامیده است. نسخة اخیر ، بیشتر از 50 سال پیشرفت را طی کرده و با یک میلیون مسیر کُد شده در ارتباط است.

 

 

مرکزیت Simics

 

مرکزیت Simics ؛ زمان واقعی بین شبیه سازیهای simics را هم زمان کرده و ترافیک شبیه سازی شده را بینِ منحنی ها تعمیم می‌دهد و در واقع بدین ترتیب ترافیک را کاهش می‌دهد. این موضوع حداقل یک عکس العمل روی هر پیغام عبوری نشان می‌دهد که باعث شبیه سازیِ بدون عیبی، جهت تعیین قطعیتِ آن می شود. برای اشتراک عکس العمل شبکة میزبان با شبیه سازی ، مرکزیت simics یک برنامة زمانی دومرحله‌ای ، برای هم زمانی پیامهای عبوری استفاده می‌کند.

مرکزیت simics  اخیراً شبکة «Ethernet» را حمایت می‌کند ، اما انواع دیگر شبکه ها می توانند با استفاده از یک ساختار زیرین مقایسه‌ای اضافه شوند. اندازه گیریهای سازگار شبکه « مثل یک AM79C960 » با طرح مرکزی Ethernet در مرکزیت simics مرتبط است.

Simics شبیه سازیهایی با بیشترین سرعت ممکن ایجاد می کند ، اما مرکزیت simics شبیه -سازی را متوقف می کند. اگر یک فرآیند، سیکلهای مصرفی را آهسته تر از مرحلة استراحت انجام دهد ، به عبارت دیگر؛ سرعت شبیه سازی شبکه با سرعت آهسته ترین فرآیند simics متناسب است.

 

پیکربندی « ترتیب»

 

 

Simics یک زبان پیکر بندی ساده، برای توضیح سیستم هدف ، استفاده می‌کند. این عامل در مقایسه با پردازنده یا روش ماشین هدف و یا یک عامل مجازی مثلِ  طرح حافظة فیزیکی مجازی و اَشکال دیسک است.  این عوامل ، از طریق کلاسهایی که به وسیلة مدلهای بارشدة زمانِ اجـرا تعریف شده‌اند ، معرفی می‌شوند . بـرای اضافه کردن یک روش ،توسعه دهنده ها  یک مقیاس قابل استفاده با استفاده از اجرای برنامة simics با افزایش یک کلاس- می نویسند. بنابراین ، آنها عاملی از آن کلاس در پیکر بندی فایل هستند. لیست زیر قسمتهایی از پیکر بندی یک فایل را برای desktop  کامپیوترهای شخصی آینده با حافظة 256 مگابایت را نشان می‌دهد.«شکل 5 »

این فایل عواملی را برای پردازنده ، فضای حافظة فیزیکی و کنسول گرافیکی تعریف می‌کند. پیکربندی سیستم، نقاط کنترلی را با ثبتِ همة عوامل و نشانه هایشان در دیسک، در یک فرمت متنیِ قابل خواندن توسط انسان ، افزایش می‌دهد.

 

 

مسیر رایج متقابل«CLI » و بازرسی

 

Simics  در ابتدا مسیر رایج متقابلی « CLI »را کنترل کرد که مشابه با پایانة یک اشکال زدا بود. Simics همچنین دارای یک ساختار در محیط اجرای زمانی Python است که مسئول بازرسی‌های Python بوده و آنها را در CLI اجرا می‌کند.

در حقیقت CLI در Python ، بااستفاده از Simics API نوشته می‌شود. این بازرسیها می‌تواند با رویدادهای حقیقی در ارتباط باشد، مثلِ انتقال کمبودهای بافر کناری ترجمه«TLB» و اجراهای I/O . این کُد در شکل( 5 ) یک مثال Python از یک نقطه توقف شرطی است. این عامل ، نصب یک عامل برگشتی را به عهده دارد ، این زمانی است که نقطة توقف راه اندازی می‌شود. « در این مورد، زمانی است که دستورالعمل روی آدرس 0x000f 2501 اجرا می‌شود.» اگر رجیستر«ثبت» EAX وسیعتر از رجیستر ECX باشد، سیگنالهای کناررفته یک توقف داشته و شبیه سازی متوقف می‌شود. از طرف دیگر شبیه سازی ادامه می‌یابد. به چگونگی همة عوامل موجود در مقیاس CONF توجه کنید و موضوعات  Python  را طرح ریزی کنید.

 

 

دستگاهها

 

برای هر هدف، Simics یک سری روشها که میان افزار و سیستمهای عامل را قادر به راه‌اندازی و اجرا می‌کند ، پشتیبانی می‌کند. برای x86 «PC » ، به عنوان مثال simics  ، روشهای حاصل از ISA را مثل یک تایمر «8254 »، یک کنترل کنندة فلاپی  «82077 » ، یک کنتـرل کنندة صفحه کلیـد / موس «8042 »  ، مدیـریت( دستیابی ) حافظة تصادفی( اجرایی) « 8237 » ، یک کنترل کنندة وقفه « 8259 » ، و یک کلاک پالس تایمر واقعی RAM «DS12887 » . دستگاههای دیگر Simics x86  شامل یک کنترل کنندة وقفه « APIC  , I/O APIC » ، یک میزبان برای پُل PCI « 82443BX » ، یک کنترل کنندة IDE  ، یک آداپتور VGA «کارت گرافیک» ، یککارت گرافیک 3 بعدی سریع و آداپتورهای Ethernet را پشتیبانی می‌کند.

پردازشگرهای مورد نظر معمولاً دال بر خانواده ای از پردازشگر مرکزی است. برای مثال x86 حاوی 486sx پنتیوم 2 است. Simics . مقیاسهای سیستم پردازشگر چندتایی را برای همة اهداف ، حفاظت می‌کند.

 

 

رویارویی با شبیه سازهای دیگر

 

همانطور که bus حافظه در شکل 4 نشان می‌دهد، simics می تواند با یک مدل درستِ سیکل زمانیِ نوشته شده، در یک زبان توصیفیِ سخت افزاری « HDL » مثل verilog ، روبرو شود.

Verilog این رویارویی ها را تعریف می‌کند ، که به عملکردهای مسیر c اجازه می‌دهد که جزئی از اجزاء HDL باشد. بنابراین  verilog می‌تواند به بخش ارتباطی در HDL  متصل شده و برنامة HDL می‌تواند با فراخواندن آن به شبیه سازی پیشرفتة یک واحد زمانی فیکس شده و مخصوصاً یک سیکل زمانی در یک زمانمشخص اجرا شود. زمانیکه سیگنالهای بین simics  و شبیه ساز HDL عبور می‌کند ، سطوح ظاهری مربوطه باید انتقال یابد. برای مثال، مدلهای حافظه ای simics به صورت اتوماتیک خوانده می‌شود.بنابراین اگر شبیه ساز HDL یک گذرگاه حافظة اجراییِ انشعابی را تشکیل دهد ، باید خواندن را در یک پیامِ درخواست خواندن ، متوقف کرده و یک اجرای گذرگاه داده‌ای انجام دهد. همچنین simics چندین اجرای حافظه ای برجسته را برای ایجاد نمونه‌های ترافیک واقعی با حفظِ لیستی از دستورالعملها که اخیراً اجرا می‌شوند ، پشتیبانی می کند.

زمانیکه داده‌ها از مدل HDL به Simics می رسد، راه اندازی اجرایی دستورالعملهایی که در ابتدا متوقف شده بود ، در همان مسیرِ یک پردازشگرِ مدرنِ خروجیِ خواسته شده ، اجرا می‌شود.  Simics  از این خروجی خواسته شده برای ایجاد یک روش منطقی از ترافیک حافظه برای شبیه سازی خارجی ، استفاده می‌کند.

 

 

رابطة برنامة اجرایی Simics

 

یک شکل عمدة استفاده از simics ، توانایی گسترش آن است که باعث می‌شود، استفاده‌کننده ها ارتباط جدیدی در اختراع مدلها ، اضافه کردن تقاضاهای جدید ، یا نوشتن کنترل و تحلیل موارد معمول ، بوجود آید. Simics API  دارای بیشتر از 200 عملکرد خروجی ، چندین داده و بیشتر از50 رابطة قبلاً تعریف شده« پیش فرض» دارد. این روابط ، کلکسیونی از اشاره گرهای عملکردیِ مشابه با روش جدولها هستند که simics برای ارتباط موضوعات داخلی، استفاده می‌کند. API در زبان c نوشته شده است، اما به طور مکانیکی به Python صادر می‌شود.

 

 

 

حافظه

 

اجرای حافظه ، بزرگترین اجرای رقابتی یک برای شبیه سازی  سیستم کامل است. Simics یک علامت انتقال شبیه ساز «STC » ، برای سرعت دادن به کارها و ذخیره ها و اجرای دستورالعملها «Fetch » است. این علامتها ، اشاره گرها را برای حافظة شبیه سازی شده ذخیره کرده و با ادرس های مجازی ، جمعآوری می‌کند. یک عامل در تضمینِ STC  این است که ؛ هیچ تأثیر جانبی ، مثل یک استثناءِ همترازی ، فقدان TLB « بافر ترجمة کناری» ، فقدان مخزن یا وقفة شبیه ساز وجود ندارد.

برای اجرای دستورالعملها ، STC بعضی از آدرسها را ذخیره می‌کند، که منحنی های منشعبی ایجاد می‌کند که می توانند به طور ایمن عبورکنند. 

ضرورتاً ، کارهای stc به عنوان یک علامتی، برای ترجمة نمونة متداول است« که این یک STC Hit است. » ، که برای سهولتِ ترجمة قسمت مرکزی مناسب است. این نیاز برای ایجاد یک پیچیدگی ، مشخص است: برای مثال ، simics نیازمند به کاربردن ترکیبات مختلفِ هدف نهایی میزبان و اندازة فضای آدرس دهی می‌باشد. طرح STC ممکن است پیچیده ترین ساختار ، برای شبیه ساز باشد.

 

 

 

ترجمة کدهای ردیف شده

 

 

در مرکز هر سیستم شبیه ساز کامل ، یک مرکز ترجمه -«انتقال»- است. روشهای پردازشگر مرکزیِ شبیه سازی شده ، شامل مدلهای وقفة داخلی «استثنایی» ، طیف قابل مشاهده «نرم افزاری» ، کنترل عوامل ثبت شده و غیره است. بعضی پردازشگرها شامل اَشکالی شبیه ریزکدها هستند ، بنابراین simics/Alpha ، کد PAL « توابع کتابخانه‌ای معماری‌های ویژه » را پشتیبانی می‌کند .

راههای مناسب بسیاری برای نوشتن ترجمه ها وجود دارد مثل ، ترجمة کدهای ردیفی و انواع مختلفی از کدهای اجرای زمانی .

استفاده از یک شبیه ساز مؤثر و حتی خوبِ سازندة دست ، یک کار متمرکز و مستعد خطا است. ما یک زبان مخصوص SimGen با کد کردن معیارهای مختلفی از دستورالعملهای مورد نظر برای طراحان ایجاد کرده ایم. Simgen شامل ترکیب و کدکردن دستورالعملها همانند کد C برای مفاهیم و خواص و نشانه های سطح بالای استفاده شده با مدلهای زمانی است. سازگار کردن شامل سکانسی از ارزیابی های ناقص بوده که پیشنهاداتی در مورد تخصصی کردن و اتوماتیک کردن ارائه می‌دهد. شکل «6 » نشان می‌دهد spec  برای یک IA32 / x86-64 به دستورالعملهای سمت چپ اضافه می‌شود. این مثال همة تعریفهای ماکرویی را که بیشتر از 100 مسیر دارد، حذف می‌کند. SinGen  ماکروهای مخصوصی برای بیان ماهیت مفهومی ، ترکیبی و تکراری دستورالعمل های طراحان استفاده می‌کند و دستورالعمل فرکانس آماری را برای هدایت سرویسهای مخصوصِ متداول استفاده می کنند. خروجی ، یک ترجمه ای درC  است. ضرورتاً ، مرکز simics از یک خصوصیت سطح بالا بارور می شود.

 

 

استعمال رویدادها

 

Simics  یک ماشین استعمال رویدادهای ایجاد شده است. هر پردازنده دارای دو ردیف رویداد است : یکی «ردیف مراحل» و دیگری «ردیف زمانی» .

در ردیف مراحل ، رویدادها بعد از تعدادی از مراحل ، محاسبه کنندة برنامه ظاهر می‌شود. محاسبة مراحل ، خلاصه ای از دستورالعملهای تکمیل شده به طور موفقیت آمیز است که باعث دستورالعملهایی می شود که استثنائاتی را به وجود می‌آورد و اجراهای داخلی در سطح سیستم استفاده می‌شود. «ردیف زمانی» دارای راه حلی  برای یک سیکل زمانی پردازشگر است که واحد زمانی ثابتی در پیکر بندی است « همانند آنچه که در موضوع cpuo بالا وجود داشت. » Simics می‌تواند چندین رویداد را در همان سیکل، مرحله ای فهرست می‌کند و این ردیف را در درخواستِ FIFO  به کار می‌برد. زمانیکه فرستادن یک رویداد به ردیف زمانی انجام شود ، simics می‌تواند ردیفهای زمانی همة پردازشگرهای رویدادها را که حالت کلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد ، همزمان کند. طرح این ردیفِ دوتایی به simics  اجازه می دهد که اجزاء رویدادهای مشتق شده و اجزاء مشتق شدة زمانی را ترکیب کند.

 

 

اجرا

 

جدول (1 ) اجرای simics  را خلاصه کرده است. برای سهولت ، ما انواع مختلفی از امور کاری راه اندازی سیستم عامل را انتخاب کرده ایم که هفت طرح پردازشگر مختلف را شکل دهی کرده است : Alpha EV5  ، ultra sparc 2 ، Ultra sparc 3 ، پنتیوم 2 ( Intel ) ،      AMD x86-64 « Hammer » ، Intel ipf(( Itanium))  و Power Pc 750 .   برای ایجاد رقابت ،‌ ما همة اندازه ها را روی یک پنتیوم 3 933 mhz Intel -  با 512 مگابایت RAM  اجرایی LINUX ، اجرا کرده ایم.

برای شرح میزان توزین ، جدول 2 زمانهای راه اندازی کردن Solaris 8  را روی سیستمهای سرویس دهی ultra 2 enterprise برای موقعیت سریعِ چند کاربری در اندازه های مختلفی از پیکربندی نشان می دهد. این میزان یک سیستم ultra sparc 3 «750 Mhz » است. این زمان یک راه اندازی Solaris  در ارتباط با نسخة سیستم عامل است. روشهای موجود برای مقدار حافظه ، فرکانس زمانی ، سرویسهای سیستم و غیره است.

میلیونها دستورالعمل به ازاء هر ثانیه روی مدلهای چند پردازنده ای وسیعتر هستند. برای اینکه ما قادر باشیم cpu های زائد را در طول اولین فاز راه اندازی ، ازکار بیندازیم. نسخه های خروجی خواسته شده در اجرای Ultra sparc  بسیار پایین تر است. در مثال راه اندازی solaris 8  ، نسخة خروجی یک داده 16 کیلو بایتیِ اجرا شده در 0.3MIPs در مقایسه با 6.62MIPs در جدول 2 شبیه سازی می‌کند.

 

 

سیستم مرتبط با کار شبیه‌سازی

 

IBM اولین شبیه ساز مدرن را گسترش داد که باعث ایجاد برنامه‌های نوشته شده برای Ibm7070 جهت اجرای یکی از سیستمهای وسیع / کامپیوترهای 360  می‌شود « برای خلاصه‌ای از کار روی شبیه سازی و شبیه سازی در صنعت، مقالة 1979 توسط مایکل کنون و همکاران » .

کارهای مقدماتی در آکادمیِ شامل شبیه ساز PDP11  توسط «جان دویل» و « تون ماندل برگ » تشکیل شده و افزایش   g88 توسط « رابرت بدیچ » انجام شد . افزایش g88 به طور متوالی در محدودة عمومی قرار گرفته و جزییات طرح را منتشر می‌کند. این افزایش، یک پردازشگر واحدِ سیستم پایه ریزی شده به M88100 با ترکیبی از روشهای کاذب و حقیقی تشکیل می‌دهد و می‌تواند یک سیستم عامل را راه‌اندازی کند. یک پردازشگر از simics در سال 1991 شروع شد که روی g88 پایه ریزی شده و برای حمایت چند فرآیند با حافظة فیزیکی تقسیم شده است.

در سال 1994 ، شبیه ساز gsim دوباره به عنوان یک پردازشگر چندتایی مدل sparc  v8 در نتیجة اولین نسخة simics دوباره نوشته شده است. اخیراً ، SimOS (( شبیه ساز سیستم عامل)) قسمتهای وسیعی از یک MIPS پایه ریزی شده بر اساس چند پردازشگر تشکیل شده ، راه اندازی شده و یک منحنی Irix اصلاح شده را اجرا می‌کند. SimOS و Simics اهداف مشابهی داشته و به راه حلهای مشابهی برای این عوامل می‌رسند. به عبارتی ؛ آنها به طور موازی پیشرفت کرده اند.

برای مثال، بازرسی اخیر کامپیوتر«شبیه سازی شده » در simics از تفسیر کارِ SimOS ناشی می‌شود.

Simics از کار شبیه سازی اولیه با انجام بهترین عملیاتها تشخیص داده می‌شود. بسیاری از احتمالات سیستم شبیه سازیِ کامل برای اجراکننده ها در دو بخش صنعت و آکادمی ، برای تکمیل همان زمان شاید دوره ده ساله بوده است. اما Simics این احتمالات را با یک محدودة کاری منحصر بفرد ، بیشتر از ابزار دیگر ، حمایت می‌کند.

برای مثال ، اجرای یک کد واقعی احتمالاً دارای اهمیت هستند. برای ابزار مشابه، ما اطلاع داریم که Simics  می تواند میان افزار حقیقی را اجرا کند و کاملاً منحنی اصلاح نشدة کدهای مشتق شده را به اجرا درآورد.

 

نتیجه گیری

 

در حقیقت ، محققان Simics را برای توسعه و آزمایش میان افزار ، برای چندین desktop آینده و چندین سیستم سرویس دهنده استفاده می‌کند.

Simics  قادر به اجرای یک شبکة ناهمگن از سیستم ها ، از بخشهای مختلف با همان شبکة کاری می‌باشد.

Simics یک ابزار سریع با یک سطحِ تجرد است که اضافه کردن اجزاء جدید و نفوذ به قسمتهای قدیمی را تسهیل می‌کند.

Simics یک کامپیوتر(شبیه سازی شده) عملی برای استفاده در یک رِنجِ وسیع از اجراهاست. ما اعتقاد داریم Simics نقطة شروعی برای یک مسیر مختلف از طرح ریزیِ آزمایش و افزایش سیستم های دیجیتالی بالا را نشان می‌دهد.

 

 

نظرات (2)
فرنود حسنی
دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1385 ساعت 07:46 ق.ظ
دوست من سلام
از لطف شما ممنون. راستش من هیچ پیامی از شما نداشتم و این اولین بار بود که با شما آشنا شدم. منظور شما از همکاری چیست؟ آیا امکان دارد رزومه شخصی خود را برای من ایمیل کنید تا بیشتر از توانایی های شما آگاه شوم.
با تشکر
فرنود حسنی
پاسخ:
م رزومه ی خودم رو هم تو وبلگ و هم برای شما می فرستم.....موفق و پایدار باشید
امتیاز: 0 0
فرنود حسنی
دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1385 ساعت 07:52 ق.ظ
به وبلاگ شما لینک داده شد
پاسخ:
از لطف شما ممنونم
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد