X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1385

فناورى اطلاعات در مدیریت جهانى

این کارگاه مفهوم دیپلماسى الکترونیکى و اعمال آنرا هنگامیکه به مدیریت جهانى مرتبط مى شوید با جستجوى استفاده امروزى از فناوریهاى جدید اطلاعاتى به منظور افزایش بهره ورى در سازمانهاى بین المللى و تسهیل دیپلماسى مورد بررسى قرار مى دهد .
طى دهه 1990 ، بسیارى از مؤسسات فرایند تجارى و فناورى اطلاعاتى مورد کاربرد خود را به منظور هم سطح نمودن سازمانهاى مبتنى بر سلسه مراتب از طریق تقسیم یکسان اطلاعات در کل سازمان و ضعف لایه هاى میانه مدیریتى مورد بازسازى قرار دادند . به علاوه دولتها شروع به اجراى تکنیکهاى بخش خصوصى در بازسازى فرایند تجارى نمودند .
بدلیل توسعه شبکه جهانى (اینترنت ) و جستجوگرهاى صفحات گرافیکى در اواسط دهه 1990 ، اینترنت به حوزه تجارت الکترونیکى تبدیل شد . شهروندانى که هر چه بیشتر انجام فعالیتهاى خود از طریق اینترنت مانوس مى شوند دولتها را جهت افزایش خدمات اینترنتى و عملى کردن دولت الکترونیکى تحت فشار قرار مى دهند . در حال حاضر فشارهاى مشابهى وزراى خارجه را وادار به اجراى دیپلماسى الکترونیکى ، جایگزینى سیستمهاى قدیمى تلگراف WWLL با اى میل و اتخاذ ابزار تجارت مجهز به شبکه براى ادارات داخلى ، خدمات مقدماتى و اساسى نموده است .

این کارگاه مفهوم دیپلماسى الکترونیکى و اعمال آنرا هنگامیکه به مدیریت جهانى مرتبط مى شوید با جستجوى استفاده امروزى از فناوریهاى جدید اطلاعاتى به منظور افزایش بهره ورى در سازمانهاى بین المللى و تسهیل دیپلماسى مورد بررسى قرار مى دهد .
طى دهه 1990 ، بسیارى از مؤسسات فرایند تجارى و فناورى اطلاعاتى مورد کاربرد خود را به منظور هم سطح نمودن سازمانهاى مبتنى بر سلسه مراتب از طریق تقسیم یکسان اطلاعات در کل سازمان و ضعف لایه هاى میانه مدیریتى مورد بازسازى قرار دادند . به علاوه دولتها شروع به اجراى تکنیکهاى بخش خصوصى در بازسازى فرایند تجارى نمودند .
بدلیل توسعه شبکه جهانى (اینترنت ) و جستجوگرهاى صفحات گرافیکى در اواسط دهه 1990 ، اینترنت به حوزه تجارت الکترونیکى تبدیل شد . شهروندانى که هر چه بیشتر انجام فعالیتهاى خود از طریق اینترنت مانوس مى شوند دولتها را جهت افزایش خدمات اینترنتى و عملى کردن دولت الکترونیکى تحت فشار قرار مى دهند . در حال حاضر فشارهاى مشابهى وزراى خارجه را وادار به اجراى دیپلماسى الکترونیکى ، جایگزینى سیستمهاى قدیمى تلگراف WWLL با اى میل و اتخاذ ابزار تجارت مجهز به شبکه براى ادارات داخلى ، خدمات مقدماتى و اساسى نموده است .
در صورتیکه سازمانهاى بین المللى بر آن باشند که به عنوان جایگاه مؤثرى در دیپلماسى عصر اطلاعات و مکانیسمهاى کارآمد در جهت فعالیتهاى چند جانبه باقى بماند ، ناچارند با اطلاعات در حال تغییر و محیط ارتباطات همگام شوند .
موضع تاثیر فناورى اطلاعات بر مدیریت در سطوح ملى و بین المللى نسبتاً جدید است . در بخش عمومى ابتدائاً مفهوم فناوریهاى جدید شناخته مى شود و قبل از آنکه توسعه تحقیقى سیستمها بتواند عملى شود بایستى تامین سرمایه صورت گیرد و این خود نیازمند آن است که بسیارى غیر از سازمان مورد نظر نسبت به نیاز مورد نظر متقاعد گردند .
هنگامیکه تصمیمى براى پیشبرد هدف اتخاذ شده است ،‌مشاوران باید تعیینى شوند ، طرحها ارائه گردد ، مورد بحث واقع شود ،‌تجدید نظر به عمل آید و دوباره مورد بحث قرار گیرد و در این ضمن هنگامیکه با مؤسسات سیاسى و غیر تجارى سرو کار داریم اولویتها و شرکت کنندگان کلیدى در نقشهاى تصمیم گیرى ممکن است تغییر یافته باشند . نتیجه اساسى این است توسعه در فناورى اطلاعات ممکن است براى رسیدن به نتیجه نیازمند دوره هاى طولانى ترى نسبت به آنچه که انتظار وقوع آن در مؤسسات خصوصى مى رود باشد .
بنابراین بحث درباره تاثیر فناورى اطلاعات بر «مدیریت جهانى» ( به عنوان مثال در حوزه هاى ملى و بین المللى و در این میان حوزه خصوصى ) باید مورد تعمق بسیار قرار گیرد . از اینرو در رابطه با هرگونه اظهار نظر مبنى بر اینکه الف منجر به ب خواهد شد و یا اینکه ب نتیجه منطقى الف خواهد بود ،‌باید محتاط باشیم.
این گزارش چیزى بیش از نسخه اى از بحثهاى انجام شده در 21 سپتامبر سال 2001 در مرکز تغییر و مدیریت جهانى را شامل مى شود . آنچه پیش روى شماست به شکل موضوعى تنظیم یافته است تا سؤالات و پاسخهاى احتمالى ارائه شده توسط بسیارى از شرکت کنندگان ، اساتید و فارغ التحصیلان فعالى را که در این کارگاه شرکت کردند ، منعکس نماید . بنابراین هر جا که موضوعى در بیش از یک جلسه مورد بحث قرار گرفته است بحثها به شکلى در کنار هم قرار گرفته اند که ارزش کلى گزارش را افزایش دهد .
جلسه اول :‌سیستمهاى اطلاعاتى و اصطلاحات ادارى
مقدمه
سازمانهاى بین المللى فناورى اطلاعات را به منظور ساده کردن سیستم ادارى و خودکار نمودن فرایند تجارى خود مورد استفاده مؤثر قرار داده اند . سازمان ملل متحد یک سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات ( IMIS ) را از طریق نرم افزارى که صرفاً براى سازمان ملل متحد جهت یکپارچه سازى فرایندهاى تجارى آن در کل سازمان نوشته شده است ،‌توسعه داد .
با نک جهانى و یونیسف پکیجهاى نرم افزارى اقتصادى استاندارى را تکمیل نموده اند . آیا محاسبات ادارى در محیط یک سازمان بین المللى به شکل قابل ملاحظه اى از محاسبات ادارى در درون کشورهاى عضو بخصوص بخش هایى با وظایف مشابه نظیر وزارتخانه هاى خارجه متفاوت است ؟
فرایندهاى بخش عمومى و اجراى آن تا چه اندازه از بخش خصوصى متفاوتند ؟
آیا پکیجهاى اقتصادى طراحى شده براى بخش خصوصى با نیازهاى سازمانهاى بین المللى قابل تطابق است ؟
فناورى اطلاعات براى حمایت از اجراى عملیات در حوزه مورد نظر چگونه مورد استفاده قرار گرفته است ؟ بزرگترین چالشهاى اجراى سیستمهاى یکپارچه مدیریتى در بخش عمومى بین المللى کدامند ؟
فشارهاى شدیدى از سوى کشورهاى عضو جهت کارایى بیشتر در راستاى اطلاعات ادارى بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهاى بین المللى وارد شده است .
فناورى اطلاعات در عملى کردن چنین اصلاحاتى چه نقشى مى تواند ایفا کند ؟
هنگامیکه کشورهاى عضو براى فعالیتهاى چند جانبه در کمکهاى انسانى و حفظ صلح از سازمانهاى بین المللى استفاده مى کنند ، آیا استفاده از فناوریهاى اطلاعات مى تواند این فعالیتها را عملى تر نماید ؟‌

استراتژى توسعه الکترونیکى بانک جهانى
گروه فناورى اطلاعات باید زیر ساختها و ابزارهاى لازم را در جهت فرایند تصمیم گیرى کاراتر و بهتر فراهم نماید . در واقع ،‌این به معناى یکپارچه کردن و جهانى نمودن سیستمهاى اطلاعاتى در سرتاسر گشتره بانک مى باشد . این اهداف در فرایند عملى شدن کلى باید قادر باشند دفاتر ماهواره اى را با ابزارى تجهیز کنند که اطلاعات عملى و نظرات متخصصان را در ضرب العجلهاى فوق العاده آنى قابل دسترسى نمایند ، به علاوه به دیگر کشورهاى متقاضى اجازه مشارکت در اطلاعات را بدهد .
بخش اساسى از تلاش براى معرفى یک سیستم مؤثر اطلاعاتى در بانک جهانى بناى زیر ساختهاى ضرورى براى حمایت از آن بوده است . بخش دیگرى از تلاش نیز عبارت بود از ایجاد سمت CIO (افسر متصدى مافوق اطلاعاتى ) به منظور نظارت بر اجراى سیستم . این پروژه جهت حمایت از ماموریت بانک جهانى آغاز شد .
به منظور رسیدگى به عدم تمرکز ،‌بى نظمى و عدم کارآیى سیستم قبلى اطلاعاتى ، گروه فناورى اطلاعات مى بایست بهترین روشهاى اجرایى را براى هدف توسعه الکترونیکى تعیین کند . اولین قدم عبارت بود از نصب افسر متصدى مافوق اطلاعاتى درگروه فناورى اطلاعات . برنامه مدرنیزه کردن و نوسازى اخیز قویاً مورد حمایت رئیس بانک جهانى آقاى جیمز ولف قرار گرفته است .
پشتیبانى در سطوح عالى هدفى اولیه براى موفقیت این تغییر رویه به شمار مى آید . توافق در این است که فناورى آسانترین بخش آغاز مزدن و مدیریت برنامه وسیعى مانند تغییر رویه سیستم اطلاعات جهانى است .
آموزش و مهارتها نیز چالش شگرفى را در اجراى فناوریهاى جدید نه فقط براى اعضاء بلکه براى کارکنان ادارى بر مى انگیزد . با رسیدن به موضوع تعیین کمیت اثرات برنامه بر هدف بانک جهانى در حذف فقر سؤال چگونگى تحلیل اینکه برنامه به چه شکل نتیجه مى بخشد ،‌مطرح شد .
عاملى اساسى مد نظر بانک جهانى در اجراى سیستم اطمینان از این موضوع بود که مدیریت تغییر (تغییر فرهنگ ) که مدیریت علمى و سیستم اقتصادى را به موقع اجرا مى گذارد ، وجود خواهد داشت . بنابراین آموزش کلید ایجاد این موضوع بود . یکى از اهداف پروژه عبارت از برقرارى استاندارد سازى فعالیت جهانى مدیریت تجارى مى شد . با سیستم متمرکز اطلاعاتى جهت جمع آورى اطلاعات مشترک ، بانک جهانى قادر است شاهد انجام پروژه ها از طریق انتقال سریع و کارآمد منابع ،‌کارشناسى و آموزش و احاطه مؤثر اطلاعات براى عملى شدن بیشتر میان کشورهاى عضو ، کشورهاى کمک کننده و کارکنان جهانى باشد .
برخى جنبه هاى مثبت جانبى این تغییر رویه عبارتند از اینکه در عدم تمرکز دفاتر بانک جهانى ،‌مدیران کشورها در حقیقت در دفاتر کاملاً مجهز و متصل به شبکه مستقر هستند که به آنها اجازه مى دهد از لحاظ جغرافیایى نزدیکتر باشند و بدین ترتیب روابط توسعه بیشترى مى یابند ، در حالیکه در حالت عادى اگر مدیران در ادارات مرکزى واشنگتنى مستقر بودند ، این نتیجه بدیت نمى آمد .
توسعه سیستم ERP موجب ایجاد برخى تغییرات اساسى براى متقاضیان مى شود . این امر بانک جهانى را قادر مى سازد تا خود را در عمل به عنوان بانکى علمى معرفى نماید . از سویى بانک جهانى را قادر مى سازد «گروههاى موضوعى » با کارشناسى متفاوت را مستقیماً به متقاضیان متصل نماید .
بخشى از تلاش براى بهبود و مرو سیستم و استخدام یک مشاور مدیریت خارجى بود که تشخیص دهد سازمان بر حسب اجراى سیستم ( SAP ) خود در چه جایى قرار دارد . ERP بانک جهانى و نیز دیگر ERP ها گرفتار افزایش بیش از حد بودجه شدند .
یکى از بزرگترین چالشهاى استفاده از نرم افزار استاندارد بهبود کارآیى و اثر بخشى از طریق تغییر ساختارهاى اساسى بود . چالش دیگر نرم افزار مورد استفاده چگونگى شامل شدن جنبه هاى فراوان منحصر بفرد و مقررات HIP مى باشد . وضعیت مشابهى در مورد حوزه مدیریت دارایى ها صدق کرده است .
در مقابل ، تجربه سازمان ملل متحد در سال 1988 این بود که به نظر نمى رسید هیچ سیستمى نیازهاى آنها را برآورده مى کند . بنابراین ، آنها تصمیم گیرى گرفتند که سیستم اقتصادى خود را ایجاد نمایند . در حال حاضر ، سازمان ملل متحد در جستجوى آن است به سمت تجهیز به شبکه پیش ببرد . نمونه هاى سازمان ملل متحد و بانک جهانى نشان مى دهد که سازمانهاى مختلف به راههاى مختلف رفته اند . با اینحال ، سرانجام کلیه اصلاخات ادارى باید ماموریت سازمان را حمایت نماید .
بانک جهانى بیشتر دریافت که گزارش کلیه سیستم ERP است . بنابراین تلاشها بر چالشهاى اطلاعاتى متمرکز شدند . در توسعه سیستم ،‌مسیر کلى ساختنى دروازه هاى براى کادر ادارى بود . این مشارکت در اطلاعات از طریق تاسیسات مجزایى که بانک جهانى متصل شده و دروازه توسعه جهانى نامیده مى شود مورد حمایت قرار مى گیرد . این گروه کشورهاى عضو ، کشورهاى کمک کننده ، متخصصان فناورى اطلاعات و دیگر منابع را شامل شده و اطلاع از چگونگى توسعه را ارائه مى دهد . این گروه به عنوان جایگاهى جهت تبادل اطلاعات انجام وظیفه مى نماید .
به منظور ارائه مشکلات قرار دادن اطلاعات در اختیار کارمندان با توجه به حوزه هاى ویژه تخصصى آنها ،‌ صفحه ها یا ورودیهاى شخصى (مانند My Yahoo ) ایجاد شده اند .
ملاحظه کنید (Http : // www.developmentgateway.org/ ) این ابداعات باتک جهانى را قادر مى سازد که انبوه اطلاعات تهیه شده توسط شاخه هاى جهانى خود را بر اساس حوزه هاى ویژه مربوطه به هر بخش تقسیم نماید . این ورودیهاى مشخص میان فهرستى از عناوین توسط کاربر انتخاب شده و از اینرو تضمین مى کند که آنچه را که آنها احساس مى کنند مهمترین نیازهاى اطلاعاتى آنهاست دریافت کنند .
به طور کلى ،‌بانک جهانى مایل است که همکارى گسترده ترى را با شرکاى خارجى تشویق نماید . بانک جهانى از طریق شبکه داخلى (اینترنت ) داراى روابط متقابلى است و از طریق توسعه یک شبکه خارجى که در آن اعتماد و روابط متقابل شرکاء سازمانهاى غیر دولتى حاصل مى شود ،‌فعالیت نماید .
آیا با روشى که بانک جهانى به عنوان یک سازمان فعالیت مى کند تغییرات مهمى حاصل شده است ؟ آیا فرایندهاى بیشترى به انجام رسیده است ،‌آیا توسعه سیستمهاى جدید فناورى اطلاعات و نوسازى سازمان به معناى تغییر روش خود سازمان و نه ضرورتاً سیستم مورد استفاده را شامل شده است ؟‌در گذشته ، بانک جهانى بسیار « متمرکز بر ادارات مرکزى » بود ، بدین معنا که کلیه تصمیمات مى بایست از ادارات مرکزى واقع در واشنگتن صادر شود ، اما برقرارى روابط جهانى ، دفاتر کشورى نیز در حال حاضر دسترسى مشابهى همانند ادارات مرکزى به اطلاعات دارند .
معمولاً مناطقى وجود دارند که بانک جهانى باید در آنها فرایندهاى تجارى خود را بهبود ببخشد . اما کارایى هاى رشد یافته قابل توجهى در وظایف حساس ماموریت بانک مانند صدور اجاره ، بازپس گیرى و فرایندهاى سریعتر پرداخت دارایى ها ایجاد شده است . بزرگترین ارزش تغییر است ، دسترسى به اطلاعات هر جا و در هر زمان است .
پرسش مطرح شده این بود که آیا دفاتر کشورى استقلال بیشترى از قبل بدست آورده اند و آیا چنین هدفى ( بر حسب توانایى هاى ناشى از عدم تمرکز ) مورد نظر بوده است ؟ آیا منجر به تغییرى سنجیده و عادلانه در روابط میان دفاتر کشورى و دولتهاى محلى شده است ؟‌
این سیستم دستیابى بیشترى به اطلاعات را در اختیار دفاتر کشورى قرار داده است ، هدف از اجراى این سیستمها کاراتر کردن بانک جهانى در زمینه مورد نظر است مدیران کشورى قدرت بیشترى براى تصمیم گیرى بدست آورده اند بطور کلى ،‌دستیابى به اطلاعات به سنجش هاى بانک جهانى اجازه مى دهد که از لحاظ جغرافیاى گسترده و متحرک باشند اما مبادله شدید اطلاعات ممکن شده توسط سیستم هاى جدید احتمالاً تاثیرى غیر متمرکز کننده بر سازمانهاى بین المللى دارد و در نتیجه ، متخصصان داخلى ممکن است اختیاراتى در زمینه موضوعات حوزه تجربه ى خود بدست آورند متخصصان کشورهاى عضو از این مکانیسم رفع مشکل متصل جهانى از طریق مشارکت تجارب خود با متخصصان دیگر بخش هاى جهان سود مى برند همکارى متخصصان توسعه ى فرهنگ مشارکت اطلاعات را ایجاد مى کند و پایه اى براى جامعه بین المللى متخصصان بنا مى نهد .
همکارى متخصصان داخلى کشورهاى مختلف در مواجهه با مشکلات مشابه ممکن است منجر به محلى کردن پروژه هاى ویژه شود و به متخصصان در محیط پیرامون خود اجازه مى دهد در تصمیم گیرى کلى در تمام مؤسسه اثر بگذارد و این در حالى است که چنین وضعیتى در گذشته ممکن نبوده است . مجموعه اى از روشهاى عملى ظاهر مى گردد که تجارب خود را در اینترنت منتشر مى کنند . روش دیگرى مشخص کننده این پدیده به ظهور رساندن « فرهنگ مشارکت» است در ضمن دیدگاه بانک جهانى این است که بانک علمى براى توسعه باشد به همین منظور لازمه ى ضرورى آن است که مردم را سازمان داده و ایجاد انگیزه نماید .
اجراى سیستم هاى جدید توسط بانک جهانى به عنوان زوابط مؤثر کمک دهنده – دریافت کننده ملاحظه مى شود که در آن سیستم در تدارک افشاندن بذر توانایى و محاسبه ى چگونگى صرف پول عمل مى کند شفاف سازى بیشتر مبادلات دارایى ها مشروعیت سازمان را در انجام ماموریت آن تقویت مى کند .
توسعه سیستم هاى اطلاعاتى ممکن است راهى براى افزایش کارآیى در استفاده از دارایى ها باشد و محکم کردن قیدهاى میان بالا و پایین سلسله مراتب ممکن است شفافیت میان سازمان را تحریک کند . استاندارد سازى سیستمهاى اطلاعاتى پیوستگى متقابل در سازمان را موجب مى شود که به نوبه ى خود مسئولیت میان اجزاء را افزایش مى دهد . نیاز به مشارکت در اطلاعات درجه ى استاندارد بودن سیستم هاى اطلاعاتى را معین مى کند با در نظر گرفتن توسعه فناورى اطلاعات در سالهاى اخیر فرایندى عمومى به سمت استاندارد شدن قابل مشاهده است .
پرسش مطرح شده این بود که چرا بر حسب فناورى اطلاعات استاندارد سازى بیشترى در بخش عمومى صورت نگرفت . اشاره شد که با « انفجار اینترنتى » امکان داشت که جبران سرمایه در بخش عمومى منجر به استاندارد سازى بیشترى شود . احتمالاً بازیگرانى از بخش خصوصى وجود دارند که هر لحظه منتظر استاندارد سازى بیشتر بخش عمومى هستند به گونه اى که تجارت خود را از طریق برآوردن نیاز بخش عمومى مدایر سازد .
استاندارد سازى ممکن است در جریان باشد اما باید تمایلات عمومى را در نظر گرفت که به نوبه ى خود منجر به انعطاف بیشتر مى شود . قطعاً باید ترکیبى وجود داشته باشد که حداقل روشنى زا استاندارد سازى در آن در دست باشد اما در رابطه با استفاده منحصر بفرد و روشهاى عملى احتمالاً کمتر شاهد چنین وضعیتى هستیم . در مقابل روش رمزى متعارف فوایدى بر حسب اثرات شبکه در استفاده از پکیج هاى نرم افزارى وجود دارد . روشهاى عملى استاندارد بسیارى وجود دارند که اگر مؤسسات تجارى از آن برخوردار باشند مى توانند به آسانى استاندارد شوند .
موانع یکپارچه سازى فناورى اطلاعات در بانک جهانى موانع ویژه اى براى یکپارچه سازى کامل سیستم هاى اطلاعاتى وجود دارد . آشکارترین موردى است که استفاده از فناوریهاى جدید اطلاعاتى در تمام کشورها فراگیر نیست . این موضوع مبتنى بر انتخاب ما نیست که برخى از اعضاء نیازهاى مبرم ترى نسبت به ایجاد زیر ساختهاى ضرورى براى برقرارى این سیستم جدید ارتباطى دارد . به علاوه با در نظر گرفتن عدم موازنه ى شایع در منابع زیر ساختى در برخى کشورهاى عضو « ظرفیت جذب » کشورها نباید بیش از حد برآورد زده شود به عبارت دیگر لازم است که سیستمى براى « تغییر مدیریت » به منظور کم کردن اثرات شدید و گاه به گاه در توانایى ها ،‌زمان سپرى شده در انتقال منابع و سلسله مراتب در دست باشد .
بانک جهانى همچنین آموخته است که ظرفیت جذب متقاضیان را بیش از حد برآورد نکند هرگاه که شما با یک اجراى اساسى روبرو هستید باید توقع شوک هایى از متقاضیان خود را داشته باشید . انتظار یک مقاومت ابتدایى و تردید را پیش از پذیرش کامل توسط متقاضیان را فراموش نکنید . آنهایى که با کار کردن با این روند واسطه مانوس نیستند نسبت به نوسازى کانالهاى سنتى کار عکس العملى منفى نشان مى دهند . معرفى فناورى اطلاعاتى مدرن مى تواند موجب یک «شوک فرهنگى» و بى اعتقادى به کار سیستم شود .
هدف از دست یابى و در جهت استفاده قرار دادن جدیدترین و ابداعى ترین مبادلات فناوریهاى اطلاعاتى براى بسیارى نهادها در سیستم جهانى واضح است اما به رقم تلاشهاى فراوان براى درگیر کردن حداقل مؤسسات تقسیم دیجیتالى همچنان قدرتمند باقى مى ماند . با این حال احتمال دارد تغییر در محیط بین المللى به سبب مشکلاتى نظیر امنیت اینترنت ،‌اعتماد بیجا به فناورى ، ممانعت از کشورهاى در حال توسعه ، پیامدهاى نامطلوب اصلاحات ساختارى مشکلات ذخیره سازى اطلاعات کند شود .
این موضوع در ارتباط با منافع کشورها براى نگهدارى یکتا سیستم داخلى اقتصادى خود را نشان مى دهد . اگر جهان در وضعیت بى نظمى در حال رقابت است آنگاه استاندارد سازى تا چه اندازه در منافع ملى جاى مى گیرد . آیا حفظ سیستم اختصاصى مشخصى جزو منافع ملى به شمار نمى آید در مواجهه با مشکلات جهانى مانند تروریسم بازیگران باید مکانیسم هاى مشارکت اطلاعاتى خود را بهبود بخشیده جهت به حداکثر رساندن منافع همکارى نماید . اعضاء ممکن است براى توسعه اجتماعى همکارى و مشارکت اطلاعاتى داشته باشد . اما نه ضرورتاً براى توسعه ایى که بتواند یک موضوع رقابتى بالا قلمداد شود . در مورد دیگر مؤسسات مانند وزارت خارجه ى آمریکا ماهیت رقابتى مشارکت در اطلاعات روشنتر مى شود.
سؤالاتى در مورد مالکیت اطلاعات و سیستم هاى اختصاصى دولت براى اطلاعات نیز مطرح شد که منجر به بحث درباره ى روشهاى عملى و واقعى همکاریهاى الکترونیکى در سطح بین دولتى گردید بدون شک در بین کشورهاى دوست ، جمع آورى – مشارکت الکترونیکى اطلاعات وجود دارد با این وجود جریان عادى اطلاعات تدارکات و مذاکرات به صورت الکترونیکى انجام نمى شود بخشى از آن به علت موضوع « فرهنگ – تجارت » مى باشد که گاهى در مقابل توانایى هاى تکنولوژى قرار مى گیرد .
کاربرد ،‌استاندارد سازى و عملکرد همگى چرخه هاى بین تجارب و فناورى در ارتباطات بین دولتها و مدیریت اطلاعات را تامین مى کند . اگر چه استاندارد سازى به عنوان یک هدف واحد براى سیستم هاى اطلاعاتى بین کشورهاى عضو و کشورهاى کمک کننده و نیز دفاتر بانک جهانى قرار مى گیرد . فناورى به عنوان یک لبه ى رقابتى براى تنها شرکتهاى خصوصى بلکه خود کشورها نیز واقع مى شود .

نویسنده : محمود رضا رادبوى

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد